Thống kê

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thống kê trang
Số trang nội dung3.308
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
18.256
Số tập tin đã tải lên2.986
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi TudienWiki được thành lập21.255
Số sửa đổi trung bình trên một trang1,16
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản (danh sách thành viên)192
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
0
Bot (danh sách thành viên)0
Bảo quản viên (danh sách thành viên)5
Bảo quản viên giao diện (danh sách thành viên)1
Hành chính viên (danh sách thành viên)1
Người xóa hẳn Flow (danh sách thành viên)0