Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 13:30 ngày 8 tháng 4 năm 2020 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 8 tháng 4 năm 2020

M    01:58  Bản mẫu:Country data SLE khácsử +50 HoangDuc Thảo luận đóng góp Đổi hướng đến Bản mẫu:Country data Sierra Leone Thẻ: Trang đổi hướng mới
     01:58  (Nhật trình tải lên) [HoangDuc‎ (26×)]
     
01:58 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Naval Ensign of Sierra Leone.svg
     
01:58 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Flag of Sierra Leone.svg
     
01:57 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Flag of the Seychelles 1977.svg
     
01:57 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Flag of the Seychelles 1976.svg
     
01:57 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Flag of Seychelles (1961–1976).svg
     
01:57 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Flag of Seychelles (1903–1961).svg
     
01:57 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Flag of the Seychelles.svg
     
01:56 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Naval ensign of DF Yugoslavia 1942.svg
     
01:56 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Yugoslav Partisans flag 1945.svg
     
01:54 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Naval Ensign of the Kingdom of Yugoslavia.svg
     
01:54 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Flag of Yugoslavia (1918–1943).svg
     
01:53 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Flag of SFR Yugoslavia.svg
     
01:53 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Naval Ensign of Yugoslavia (1949-1993).svg
     
01:52 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Flag of FR Yugoslavia.svg
     
01:51 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Naval Ensign of Serbia and Montenegro.svg
     
01:50 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Civil Ensign of Serbia and Montenegro.svg
     
01:50 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Flag of Serbia and Montenegro; Flag of Yugoslavia (1992–2003).svg
     
01:50 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Flag of the Socialist Republic of Serbia.svg
     
01:49 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:State Flag of Serbia (1882-1918).svg
     
01:48 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Flag of Serbia (2004-2010).svg
     
01:48 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Flag of Serbia (1992-2004).svg
     
01:48 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Civil Flag of Serbia.svg
     
01:48 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Flag of Serbia.svg
     
01:47 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Flag of Senegal.svg
     
01:46 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Flag of Sao Tome and Principe.svg
     
01:45 HoangDuc Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Flag of San Marino (before 2011).svg
M    01:58  Bản mẫu:Country data Sierra Leone khácsử +306 HoangDuc Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “{{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Sierra Leone | flag alias = Flag of Sierra Leone.svg | flag alias-naval = Naval Ensign of Sie…”
M    01:57  Bản mẫu:Country data SEY khácsử +49 HoangDuc Thảo luận đóng góp Đổi hướng đến Bản mẫu:Country data Seychelles Thẻ: Trang đổi hướng mới
M    01:57  Bản mẫu:Country data SYC khácsử +49 HoangDuc Thảo luận đóng góp Đổi hướng đến Bản mẫu:Country data Seychelles Thẻ: Trang đổi hướng mới
M    01:56  Bản mẫu:Country data Seychelles khácsử +541 HoangDuc Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “{{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Seychelles | flag alias = Flag of the Seychelles.svg | flag alias-1903 = Flag of Seychelles (…”
M    01:55  Bản mẫu:Country data Liên bang Dân chủ Nam Tư khácsử +425 HoangDuc Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “{{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Liên bang Dân chủ Nam Tư | shortname alias = Nam Tư | flag alias = Yugoslav Partisans f…”
M    01:54  Bản mẫu:Country data Vương quốc Nam Tư khácsử +427 HoangDuc Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “{{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Vương quốc Nam Tư | shortname alias = Nam Tư | flag alias = Flag of Yugoslavia (1918–…”
M    01:53  Bản mẫu:Country data Cộng hòa Liên bang Nhân dân Nam Tư khácsử +46 HoangDuc Thảo luận đóng góp Đổi hướng đến Bản mẫu:Country data Nam Tư Thẻ: Trang đổi hướng mới
M    01:53  Bản mẫu:Country data YUG khácsử +46 HoangDuc Thảo luận đóng góp Đổi hướng đến Bản mẫu:Country data Nam Tư Thẻ: Trang đổi hướng mới
M    01:52  Bản mẫu:Country data Nam Tư khácsử +734 HoangDuc Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “{{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | templatename = Nam Tư | alias = Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư<!-- 1963–199…”
M    01:51  Bản mẫu:Country data Cộng hòa Liên bang Nam Tư khácsử +1.077 HoangDuc Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “{{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Cộng hòa Liên bang Nam Tư | shortname alias = Nam Tư | flag alias = Flag of FR Yugoslav…”
M    01:51  Bản mẫu:Country data SCG khácsử +60 HoangDuc Thảo luận đóng góp Đổi hướng đến Bản mẫu:Country data Serbia và Montenegro Thẻ: Trang đổi hướng mới
M    01:50  Bản mẫu:Country data Serbia và Montenegro khácsử +915 HoangDuc Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “{{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Serbia và Montenegro | flag alias = Flag of Serbia and Montenegro; Flag of Yugoslavia (1992…”
M    01:49  Bản mẫu:Country data Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Serbia khácsử +433 HoangDuc Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “{{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Serbia | shortname alias = CHXHCN Serbia | flag alias = Fl…”
M    01:49  Bản mẫu:Country data Vương quốc Serbia khácsử +404 HoangDuc Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “{{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Vương quốc Serbia | shortname alias = Serbia | flag alias = State Flag of Serbia (1882-19…”
M    01:49  Bản mẫu:Country data SRB khácsử +45 HoangDuc Thảo luận đóng góp Đổi hướng đến Bản mẫu:Country data Serbia Thẻ: Trang đổi hướng mới
M    01:48  Bản mẫu:Country data Serbia khácsử +600 HoangDuc Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “{{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Serbia | flag alias = Flag of Serbia.svg | flag alias-civil = Civil Flag of Serbia.svg | flag…”
M    01:47  Bản mẫu:Country data SEN khácsử +46 HoangDuc Thảo luận đóng góp Đổi hướng đến Bản mẫu:Country data Sénégal Thẻ: Trang đổi hướng mới
M    01:47  Bản mẫu:Country data Sénégal khácsử +227 HoangDuc Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “{{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Sénégal | flag alias = Flag of Senegal.svg | size = {{{size|}}} | name = {{{name|…”
M    01:46  Bản mẫu:Country data Senegal khácsử +46 HoangDuc Thảo luận đóng góp Đổi hướng đến Bản mẫu:Country data Sénégal Thẻ: Trang đổi hướng mới
M    01:46  Bản mẫu:Country data STP khácsử +63 HoangDuc Thảo luận đóng góp Đổi hướng đến Bản mẫu:Country data São Tomé và Príncipe Thẻ: Trang đổi hướng mới
M    01:46  Bản mẫu:Country data São Tomé và Príncipe khácsử +301 HoangDuc Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “{{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = São Tomé và Príncipe | shortname alias = São Tomé và Príncipe | flag alias…”
M    01:45  Bản mẫu:Country data Sao Tome and Principe khácsử +61 HoangDuc Thảo luận đóng góp Đổi hướng đến Bản mẫu:Country data São Tomé và Príncipe Thẻ: Trang đổi hướng mới
M    01:45  Bản mẫu:Country data SMR khácsử +49 HoangDuc Thảo luận đóng góp Đổi hướng đến Bản mẫu:Country data San Marino Thẻ: Trang đổi hướng mới