Bản tái bản

Từ TudienWiki
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản tái bản là văn bản tác phẩm được công bố lại trên cơ sở văn bản tác phẩm đã được xuất bản lần trước.

Một tác phẩm có thể được tái bản nhiều lần có sửa chữa hoặc không sửa chữa so với nguyên bản hoặc bản xuất bản trước. Ví dụ : bản tái bản năm 1955 cuốn tiểu thuyết Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan so với bản xuất bản lần đầu năm 1938 có một số chi tiết thay đổi. Trong khi đó bản tái bản lần thứ sáu, năm 1984, cuốn tiểu thuyết Tắt đèn của Ngô Tất Tố lại không có gì khác so với bản xuất bản đầu tiên.

Việc xem Xét các bản tái bản có thể góp phần tìm hiểu lịch sử văn bản.