Bản xuất bản

Từ TudienWiki
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản xuất bảnbản thảo đã qua biên tập và được nhà xuất bản công bố.

Về nguyên tắc bản xuất bản (dưới các hình thức in khác nhau) thống nhất với bản biên tập. Nhưng trên thực tế cũng có những trường hợp có sự xê dịch : hoặc là do khâu in (sai, sót), hoặc là do khâu kiểm duyệt.

Trong bản xuất bản người ta chú ý đến giới thiệu những chi tiết cần thiết về cơ quan xuất bản, năm, nơi xuất bản, số lượng bản in,…