Trợ giúp:Viết trang mới

Từ TudienWiki
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trang mới là trang không có lịch sử thay đổi hay đơn giản là trang chưa bao giờ được tạo ra. Khi bạn gặp các liên kết đỏ trong TudienWiki, click vào đấy sẽ dẫn bạn đến lựa chọn mở trang mới (với tên gọi giống với liên kết đỏ). Có 2 cách để viết bài mới trên TudienWiki:

  1. Từ liên kết đỏ: Khi ấn vào liên kết đỏ, bạn có lựa chọn mở bài viết mới cùng tên. Nhưng hãy dừng lại và suy nghĩ trước khi viết. Nếu bạn chỉ có ý định viết thử một bài thì xin mời thử dùng Trợ giúp:Chỗ thử.
  2. Gõ tựa trang bạn cần viết vào ô tìm kiếm của TudienWiki (nằm ở góc phải bên trên trang web tudienwiki.com) sau đó nhấn Enter hoặc nhấp vào kính lúp bên phải để tìm kiếm, tại trang kết quả tìm kiếm nếu như trang chưa tồn tại trên TudienWiki sẽ có dòng chữ Tạo trang “Từ điển wiki” trên wiki này!. Nhấp vào liên kết đỏ để tạo trang mới.
  3. Gõ địa chỉ vào trình duyệt tương tự như ví dụ sau: https://tudienwiki.com/wiki/Tên của trang mới dự định viết .