TudienWiki:Chủ đề

Từ TudienWiki
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Chủ đề là gì? | Làm thế nào để tìm kiếm các Chủ đề? | Làm thế nào để tạo ra một Chủ đề? | Làm sao để phân loại một Chủ đề?

Viết tắt
Hình ảnh một miếng ghép hình, thường được sử dụng như là biểu tượng về các trang Chủ đề

Chủ đề hay còn gọi là Cổng tri thức TudienWiki là những trang được sử dụng như những "Trang Chính" về một lĩnh vực hay vấn đề nhất định. Các Chủ đề có thể liên kết với một hay nhiều dự án TudienWiki.

Chủ đề là gì?[sửa mã nguồn]

Khái niệm về Chủ đề bắt nguồn từ TudienWiki tiếng Ba Lantiếng Đức. Vào đầu năm 2005, khái niệm Chủ đề đã thâm nhập vào TudienWiki tiếng Anh, và "Chủ đề Wiki" đầu tiên đã được thành lập. Một năm sau, tên miền chủ đề (Chủ đề:) đã được tạo ra cho các trang Chủ đề.

Ý tưởng về Chủ đề là bằng cách nào giúp người đọc hay người viết nhanh chóng đến được với các khu bài viết TudienWiki bằng những trang tương tự Trang Chính. Thực tế, Chủ đề là nơi tập hợp các nội dung hữu ích trên TudienWiki.

Các Chủ đề phải tuân theo năm cột trụ của TudienWiki cũng như các quy định cốt lõi về nội dung như thái độ trung lập, không đăng nghiên cứu chưa công bốthông tin kiểm chứng được.

Hiện tại, TudienWiki Tiếng Việt có 6 chủ đề chọn lọc, trong tổng số Bản mẫu:Số các chủ đề chủ đề.

Làm thế nào để tìm kiếm các Chủ đề?[sửa mã nguồn]

Các Chủ đề được liệt kê tại Thể loại:Cổng tri thức TudienWiki, TudienWiki:Danh sách các chủ đề, TudienWiki:Chủ đề/Danh sách.

Làm thế nào để tạo ra một trang Chủ đề?[sửa mã nguồn]

Không có một tiêu chuẩn nhất định cho các trang Chủ đề, nhưng giao diện được dùng nhiều ở các Chủ đề TudienWiki Tiếng Anh là "hộp Chủ đề". Thiết kế này được khuyến khích vì sự dễ dàng để khởi tạo và bảo trì. Để có thêm về những ý tưởng để thiết kế trang Chủ đề, duyệt qua những Chủ đề đã tồn tại và xem những Chủ đề chọn lọc (TudienWiki Tiếng Anh).

Một khi tạo ra một Chủ đề mới, xin hãy cập nhật bản mẫu {{Number of portals}}.

Làm sao để phân loại một Chủ đề?[sửa mã nguồn]

  • Đối với một Chủ đề đơn giản, chỉ cần đơn giản là thêm thể loại Cổng tri thức TudienWiki vào trang Chủ đề.
  • Đối với một Chủ đề hỗn hợp, một thể loại riêng về Chủ đề là cần thiết.
  • Một thể loại Chủ đề thường có dạng [[Thể loại:Chủ đề TÊN CHỦ ĐỀ]].
  • Các thể loại Chủ đề cần được phân loại vào [[Thể loại:Cổng tri thức TudienWiki]].