TudienWiki:Liên lạc

Từ TudienWiki
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Độc giả
Cách phản hồi về vấn đề trong bài viết, hoặc tìm thêm thông tin.

Chủ thể của bài viết
Vấn đề trong bài viết về chính bạn, công ty của bạn hoặc người mà bạn thay mặt.

Cấp phép
Cách sao chép thông tin từ TudienWiki, đóng góp nội dung của chính bạn, hoặc phản hồi về việc sử dụng trái phép nội dung của bạn.

Nhà hảo tâm
Tìm hiểu về quy trình, cách thức quyên góp tài chính, và thông tin về cách mà khoản quyên góp của bạn được sử dụng.

Báo chí và đối tác
Nếu bạn là người của một tổ chức báo chí đang tìm cách liên hệ với TudienWiki, hoặc muốn đề xuất hợp tác với chúng tôi.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc liên lạc với TudienWiki. Trước khi tiếp tục, dưới đây là một vài lưu ý quan trọng:

  1. TudienWiki không có ban biên tập đại diện; đóng góp vào trang web này là rất nhiều tình nguyện viên độc lập. Các sửa đổi không thuộc trách nhiệm của TudienWiki (Quỹ Hỗ trợ TudienWiki, tổ chức vận hành trang web này) cũng như các nhân viên của Quỹ và yêu cầu hay khiếu nại về các sửa đổi thông thường sẽ không được giải quyết qua thư điện tử.
  2. TudienWiki là trang web phiên bản ngôn ngữ tiếng Việt của bách khoa toàn thư mở TudienWiki.
  3. Mặc dù TudienWiki do Nguyễn Xuân Thức sáng lập, nhưng anh ấy không phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các nội dung của chúng tôi.
  4. Nếu bạn có những câu hỏi mang tính khái quát về TudienWiki hơn là một vấn đề cụ thể, trang Giới thiệu TudienWiki có thể sẽ hữu ích.

Các liên kết bên trái sẽ đưa bạn đến những trang hướng dẫn liên lạc với chúng tôi hoặc hỗ trợ giải quyết vấn đề. Nếu bạn không tìm thấy vấn đề của mình ở đây, hãy gửi thư điện tử đến địa chỉ admin@tudienwiki.com * .


* Đây là địa chỉ liên lạc không chính thức, nhưng được hỗ trợ nhanh chóng và kín đáo bởi các tình nguyện viên.