2060 Chiron

2060 Chiron là vật lạ do Charles T. Knwal phát hiện ngày 18 tháng 10 năm 1977 bằng kính Schmidt tại đài Palomar. Nó được coi là một tiểu hành tinh số (2060) chỉ vì nó chuyển động giữa quỹ đạo Sao Thổ và quỹ đạo Sao Thiên Vương. Chu kỳ chuyển động quanh Mặt Trời 50,7 năm và ở cách Mặt Trời từ 8,5 đến 18,5 đơn vị thiên văn. Chuyển động đến điểm cận nhật lần gần đây nhất là 1996, lúc đó có cấp sao 15. Chiron là tiểu hành tinh loại lớn có đường kính khoảng 600 km. Bản chất của nó chưa được khẳng định. Nếu xem xét về albeđo quá bé của nó thì có thể cho nó là một khối băng giống như một vệ tinh của Sao Thổ.

2060 chiron

2060 Chiron

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 11:28 Sáng ngày 07/01/2017