Amalthea (vệ tinh)

Amalthea là vệ tinh thứ ba của Sao Mộc (Mộc Tinh) kể từ trong ra ngoài, bán trục lớn quỹ đạo là 180.000 km, chu kỳ chuyển động là 11 giờ 57 phút, tâm sai quỹ đạo là 0,003, góc nghiêng của quỹ đạo đối với mặt phẳng quỹ đạo của Mộc Tinh là 24’, bán kính của vệ tinh theo ba trục khác nhau có giá trị lần lượt là 135, 83, 75 km, có khối lượng bằng 38.10-10 khối lượng Sao Mộc. Barnard đã phát hiện Amalthea vào năm 1892, độ sáng của vệ tinh này khi được Mặt Trời chiếu sáng như một ngôi sao cấp 14. Các vệ tinh Galilei còn sáng hơn Amalthea trên bốn ngàn lần.

Vệ tinh Amalthea

Vệ tinh Amalthea

Biểu đồ Sao Mộc

Biểu đồ Sao Mộc

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 10:15 Sáng ngày 05/11/2016