Ambarxumian, Victor

Ambarxumian, Victor (18/9/1908 – ?) sinh ở Tbilixi trong một gia đình nhà văn. Trong thời kỳ học ở Đại học tổng hợp Leningrad ông đã công bố 16 công trình về thiên văn. Là người mở ra trường phái thiên văn vật lý lý thuyết ở Liên Xô cũ, chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Acmêni (1947), viện sĩ hàn lâm Liên Xô (1953), chủ tịch Hội Thiên văn Quốc tế (1961 – 1964) và hai lần được bầu làm chủ tịch Hội đồng Quốc tế các hiệp hội khoa học (1968 – 1972).

Các công trình khoa học của ông thuộc nhiều lãnh vực, trước hết là vật lý của các sao, các tinh vân khí, cơ học thống kê các hệ sao, thiên văn ngoại thiên hà và vũ trụ học.

Dưới sự lãnh đạo của ông, Đài Thiên văn Biuracan đã hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu quan trọng về thiên văn ngoại thiên hà và vũ trụ học.

Công tác nghiên cứu khoa học của ông luôn luôn gắn chặt với công tác đào tạo nhân tài cho đất nước. Là tác giả của giáo trình thiên văn vật lý lý thuyết đầu tiên (1939), đồng tác giả của nhiều giáo trình in sau đó, và là tác giả của một số công trình về triết học tự nhiên, ông là viện sĩ của nhiều viện Hàn lâm khoa học nước ngoài như Anh, Mỹ, được huy chương vàng của các hội khoa học Anh, Pháp, Slavơ, Đức. Được nhà nước Liên Xô cũ phong tặng danh hiệu anh hùng lao động XHCN.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 10:20 Sáng ngày 05/11/2016