Anders Jonas Ångström

Anders Jonas Ångström (13/8/1814 – 21/6/1874) là nhà vật lý thiên văn Thụy Điển, sinh ở Legde, 1839 tốt nghiệp đại học ở Upsal và giảng dạy tại đây, 1858 là giáo sư, từ 1843 làm việc ở đài thiên văn tại Upsal. Ångström là một trong những người đặt nền móng cho quang phổ học. 1868 ông đo các vạch Fraunhofer trong quang phổ Mặt Trời theo thang bước sóng tự nhiên, ông sử dụng đơn vị bằng một phần mười triệu milimét về sau vẫn dùng và đơn vị này được mang tên ông (1Å = 10-10m).

Anders Jonas Ångström

Anders Jonas Ångström

Năm 1869 ông lập atlas đầu tiên về các vạch quang phổ của ánh sáng Mặt Trời, ông còn nghiên cứu quang phổ các hành tinh và năm 1862 phát hiện được hyđro trong khí quyển Mặt Trời.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 9:59 Sáng ngày 10/11/2016