Ánh đất

Ánh đất (tiếng Anh: earthshine) là khi Mặt Trăng có hình lưỡi liềm, phần tối của đĩa Mặt Trăng thường nhìn thấy lờ mờ. Điều đó là do phần này được ánh sáng phản chiếu của Trái Đất làm sáng lên. Ánh sáng lờ mờ của phần tối của đĩa Mặt Trăng đó được gọi là ánh đất và có màu tro.

Ánh đất của Mặt Trăng

Ánh đất của Mặt Trăng

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 10:34 Sáng ngày 10/11/2016