Antares

Sao Antares là tên Ả Rập của sao alpha chòm sao Thần Nông (Scorpii) là sao siêu kềnh đỏ quang phổ loại M, có độ sáng cấp 1. Antares là sao đôi, sao vệ tinh có quang phổ loại A độ sáng cấp 5, ở cách sao chính 3”. Sao này nằm cách chúng ta khoảng 520 năm ánh sáng. Nó có bán kính lớn hơn Mặt trời chúng ta tới 883 lần. Tuy nhiên vì đây là một sao khổng lồ đỏ, nên nó không được đặc cho lắm, khối lượng của nó chỉ lớn hơn Mặt Trời chúng ta khoảng 15 lần.

sao-antares

Antares (Trái tim của bọ cạp)

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 3:20 Chiều ngày 09/01/2017