Ariel (vệ tinh)

Ariel là một trong 5 vệ tinh lớn của sao Thiên Vương  được William Lassell phát hiện tháng 10 năm 1851, có độ sáng như một ngôi sao cấp 14,4. Bán trục lớn quỹ đạo là 191.239 km, chu kỳ chuyển động là 2 ngày 12 giờ 29 phút, tâm sai quỹ đạo là 0,003. Mặt phẳng quỹ đạo nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo hành tinh một góc 4°12’. Bán kính của Ariel là 579 km, có khối lượng bằng 1,8.10-5 khối lượng sao Thiên Vương, khối lượng riêng trung bình là 1,65 g/cm3.

Vệ tinh Ariel

Vệ tinh Ariel

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 9:55 Chiều ngày 28/11/2016