Bắc Miện

chòm Bác Miện (tiếng La Tinh: Corona Borealis) là chòm sao có hình một vòng tròn hở nằm giữa chòm Mục Phu (Bootes) và Vũ Tiên (Hercules). Sao sáng nhất của chòm này (α) đôi khi được gọi là “Margarita” – “Hạt Châu”.

chom bac mien corona borealis

Danh sách các sao trong chòm sao Corona Borealis

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 11:40 Sáng ngày 07/01/2017