Bán Nhân Mã

Bán Nhân Mã
Chòm sao

Danh sách các sao trong chòm sao Centaurus

Thông tin chòm sao
Viết tắt Cen
Sở hữu cách Centauri
Xích kinh 13 h
Xích vĩ -50°
Diện tích 1060 độ vuông
Mưa sao băng Alpha Centaurids Omicron Centaurids
  Theta Centaurids
Giáp với
các chòm sao
Tức Đồng
Thuyền Để
Viên Quy
Nam Thập Tự
Trường Xà
Thiên Xứng
Sài Lang
Thương Dăng
Thuyền Phàm

chòm Bán Nhân Mã (Centaurus) là chòm sao hoàng đới ở bán thiên cầu Nam trong đó có một sao rất đẹp α Centauri mà đã trong một thời gian rất dài người ta cho là ngôi sao ở gần ta nhất (cách 4,3 nas). Gần đây người ta mới phát hiện cũng trong chòm này có một sao mờ cấp 11 còn ở gần ta hơn nữa và được đặt tên là Proxima Centaurus. Chính Proxima mới đúng là cận tinh. Chòm Nhân Mã có hình dạng “đầu người thận ngựa” tương đối khó nhìn vì nó in hình trên dải Ngân Hà.

Mặt Trời “diễu” qua chòm này vào tháng 12 Dương Lịch.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 4:59 Chiều ngày 24/04/2017