Bản thảo

Bản thảovăn bản tác giả viết ra trong quá trình hình thành tác phẩm.

Có thể phân biệt hai loại : loại do chính tay tác giả viết, chữ viết trong bản thảo là chữ tác giả ; loại khác do tác giả đọc cho người khác viết hoặc đánh máy.

Có thể có nhiều bản thảo khác nhau do sự sửa chữa, bổ sung nhiều lần của tác giả.

Bản thảo cuối cùng được gọi là định cảo.

Bản thảo là tư liệu quan trọng để nghiên cứu quá trình lao động của nhà văn, lịch sử hình thành tác phẩm.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 4:12 Chiều ngày 14/09/2016