Bản xuất bản

Bản xuất bản là bản thảo đã qua biên tập và được nhà xuất bản công bố.

Về nguyên tắc bản xuất bản (dưới các hình thức in khác nhau) thống nhất với bản biên tập. Nhưng trên thực tế cũng có những trường hợp có sự xê dịch : hoặc là do khâu in (sai, sót), hoặc là do khâu kiểm duyệt.

Trong bản xuất bản người ta chú ý đến giới thiệu những chi tiết cần thiết về cơ quan xuất bản, năm, nơi xuất bản, số lượng bản in,…

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 4:15 Chiều ngày 14/09/2016