Belinda (vệ tinh)

Belinda là vệ tinh bé của Sao Thiên Vương được Synnott phát hiện ngày 13 tháng 1 năm 1986 nhờ trạm tự động Voyager 2, có bán kính 25 km; tính từ trong ra ngoài Belinda là vệ tinh thứ chín. Quỹ đạo có bán trục lớn là 75258 km, tâm sai bé hơn 0,003, chu kỳ chuyển động là 14 giờ 57 phút, mặt phẳng quỹ đạo vệ tinh làm với mặt phẳng quỹ đạo hành tinh một gốc rất bé (0o6’).

ve-tinh-belinda

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 8:24 Chiều ngày 08/12/2016