Bianca (vệ tinh)

Bianca là vệ tinh bé của Sao Thiên Vương được phát hiện ngày 23 tháng 1 năm 1986 nhờ trạm tự động Voyager 2, bán trục lớn quỹ đạo bằng 59173 km, tâm sai quỹ đạo bé hơn 0,001, chu kỳ chuyển động 10 giờ 25 phút, là vệ tinh thứ ba kể từ trong ra ngoài. Quỹ đạo Bianca làm với mặt phẳng quỹ đạo của Sao Thiên Vương một góc rất bé (12’). Bán kính của Bianca là 25 km.

bianca

Vệ tinh Bianca

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 11:53 Sáng ngày 17/12/2016