Bút tích

Bút tích là chữ do tác giả viết được lưu giữ lại trong bản chép tay, trong bản khắc gỗ hay đồng, đá.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 7:17 Chiều ngày 14/09/2016