Cách ngôn

Cách ngôn (tiếng Anh : maxim) là loại câu nói ngắn gọn, súc tích, có ý nghĩa giáo dục đạo đức, tư tưởng, được nhiều người coi là chuẩn mực, khuôn thước để làm theo và vươn tới. Cách ngôn cũng có thể rút ra trong kho tàng tục ngữ của nhân dân hoặc từ những trước tác, những lời nói của các lãnh tụ, các học giả, các nhà văn lớn. Ví dụ :

– Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

– Thương người như thể thương thân.

– Không pháp thuật nào mạnh hơn pháp thuật của lời nói.

(A. Phrăng-xơ)

– Con người làm sao thì họ sẽ tranh luận với nhau làm vậy.

(Ph. Ăng-ghen)

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 11:27 Sáng ngày 13/04/2017