Cách tử nhiễu xạ

Cách tử nhiễu xạ là tấm kính được kẻ những vạch song song rất sít nhau (hàng năm vạch trong một milimet) cho phép thu những quang phổ tương tự như phổ tạo ra bởi lăng kính. Tuy nhiên nó tạo ra được nhiều quang phổ trải rộng ra hai bên quang phổ trung tâm.

cach-tu-nhieu-xa

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 10:14 Sáng ngày 04/01/2017