Callisto (vệ tinh)

Callisto là vệ tinh lớn thứ hai của Sao Mộc, là một trong bốn vệ tinh được Galilei phát hiện vào ngày 7 tháng 1 năm 1610, là vệ tinh thứ tám nếu tính từ Mặt Trời ra ngoài. Bán trục lớn của quỹ đạo là 1 883 000 km, chu kỳ chuyển động trên quỹ đạo đối với các sao là 16 ngày 16 giờ 32 phút. Tâm sai quỹ đạo là 0,007, quỹ đạo nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo hành tinh một góc 0o,5. Có kích thước lớn hơn Mặt Trăng với bán kính bằng 2400 km. Có khối lượng bằng 5,66 . 10-5 khối lượng Sao Mộc và khối lượng riêng trung bình là 1,8 g/cm3, có độ sáng cực đại (quan sát từ Trái Đất) như một ngôi sao cấp 5,6.

Hình ảnh Callisto thu được năm 2001 bởi tàu vũ trụ Galileo của NASA (Courtesy NASA/JPL-Caltech)

Hình ảnh Callisto thu được năm 2001 bởi tàu vũ trụ Galileo của NASA (Courtesy NASA/JPL-Caltech)

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 10:40 Sáng ngày 04/01/2017