Cấp sao bức xạ nhiệt

Cấp sao bức xạ nhiệt là cấp sao đặc trưng cho tổng bức xạ của sao, được xác định bằng nhiệt kế bức xạ và qua một quá trình hiệu chỉnh bức xạ nhiệt.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 4:28 Chiều ngày 06/01/2017