Cấp sao chụp ảnh

Cấp sao chụp ảnh là cấp sao được xác định bằng việc so sánh độ đậm của các ảnh chụp. Tuỳ theo độ nhạy của các phim ứng với các màu khác nhau mà còn có tên gọi tương ứng.

Hiệu số giữa cấp sao chụp ảnh và cấp sao nhìn thấy được gọi là chỉ số màu. Điều lý thú là từ chỉ số màu người ta có thể xác định được nhiệt độ bề mặt của một số loại sao.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 4:30 Chiều ngày 06/01/2017