Cấp sao tuyệt đối

Cấp sao tuyệt đối là cấp sao cho biết tương quan độ trưng của các sao. Với giả thiết các sao ở cách đều chúng ta thì cấp sao nhìn thấy trong trường hợp này sẽ là cấp sao tuyệt đối. Khoảng cách đến các sao được giả thiết là 10 pacsec (ps). Điều lý thú là cấp sao tuyệt đối của mỗi sao hoàn toàn được xác định mỗi khi biết được cấp sao nhìn thấy và khoảng cách đến nó.

M = m + 5-5 lgd

Trong đó:

  • M là cấp sao tuyệt đối
  • m là cấp sao nhìn thấy
  • d là khoảng cách tính theo ps.

Ví dụ Mặt Trời ở cách ta 149,6 . 106 km hay 1/206265 ps có cấp sao nhìn thấy m = – 26,8 thì cấp sao tuyệt đối M tính ra bằng 4,8. Nếu đem so sánh với sao Thiên Lang có cấp sao tuyệt đối bằng 1,3 thì độ trưng của sao này lớn hơn của Mặt Trời đến 25 lần.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 4:48 Chiều ngày 06/01/2017