Cấp sao

Cấp sao là số đo đặc trưng cho độ rọi sáng của một thiên thể quan trắc từ mặt đất sau khi đã được hiệu chỉnh sự hấp thụ ánh sáng bởi khí quyển. Lần đầu tiên khái niệm cấp sao do nhà thông thái cổ Ai Cập Hipparchus (thế kỷ 2 TCN) nêu ra để đánh giá độ rọi sáng nhìn thấy của các sao bằng mắt thường theo một thang chia thành các cấp. Sao càng sáng có cấp sao càng bé. Sao nhìn thấy sáng vào loại nhất, có cấp sao số không. Sao mờ nhất mà người mắt tốt còn thấy được có cấp sáu.

Về sau khái niệm cấp sao này được vận dụng một cách cụ thể và chặt chẽ hơn. Tùy theo phương tiện quan sát mà có tên gọi khác nhau : cấp sao nhìn thấy, cấp sao tuyệt đối, cấp sao chụp ảnh…

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 4:24 Chiều ngày 06/01/2017