Capella (sao)

Capella (α Aurigae / α Aur / Alpha Aurigae / Alpha Aur) là sao sáng nhất chòm Ngự Phu (Aurigae), quang phổ loại G (màu vàng) là một sao đôi cách nhau ở giới hạn phân biệt được bằng mắt thường (khoảng cách góc 0”,06). Khối lượng tương ứng của mỗi sao thành phần là 4,2 và 3,3 khối lượng Mặt Trời, chu kỳ chuyển động quanh khối tâm bằng 104 ngày.

Mục lục

[Ẩn]
Vị trí của Capella trong chòm Ngự Phu

Vị trí của Capella trong chòm Ngự Phu

Quan sát

Với màu vàng đậm, Capella là ngôi sao sáng thứ tư trên bầu trời tính từ vĩ độ 40 độ Bắc. Nó nằm cách vài độ về phía đông bắc so với tam giác sao mang tên “những đứa trẻ” (ε, ζ, và η Aurigae).

Cách đây 210000 năm, Capella là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, sau đó, Aldebaran là ngôi sao sáng nhất, khoảng 160000 năm trước. Trước Capella, Canopus là ngôi sao sáng nhất của bầu trời đêm.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 11:57 Sáng ngày 04/01/2017