Chân dung văn học

Chân dung văn học (tiếng Pháp : portrait littéraire) là thể loại văn học đặc thù có nhiệm vụ tương tự như thể loại chân dung trong hội họa và điêu khắc, miêu tả diện mạo của một con người cụ thể, có thật, sao cho truyền được thần thái sống động của người đó, phát hiện đặc điểm riêng, cá nhân, độc đáo, không lặp lại của một nhân cách với thế giói tinh thần của nó.

Khác với hồi tưởng, ghi chép về một con người cụ thể, với tư cách là một thể loại văn học, chân dung văn học miêu tả con người cụ thể với một quan niệm xác định về nhân cách.

Phương pháp của chận dung văn học là phương pháp của thể kí. Nó không thiên về cốt truyện.

Nhà văn phát huy sở trường quan sát, lựa chọn chi tiết, cử chỉ, ngôn luận, kể cả tác phẩm, tư thế, hồi tưởng để dựng lại bộ mặt tinh thần của một con người, thường là nhà văn, nghệ sĩ hoặc các nhà hoạt động xã hội nổi tiếng. L. Tôn-xtôi, V.I. Lê-nin của M. Go-rơ-ki; Ban-dắc, Đích-kenx của X. Xvai-gơ là những chân dung văn học nổi tiếng.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 11:15 Sáng ngày 13/04/2017