Charon (vệ tinh)

Charon là vệ tinh của Sao Diêm Vương được Christy phát hiện ngày 22 tháng 6 năm 1978, bán kính quỹ đạo là 19405 km, chu kỳ chuyển động là 6 ngày 9 giờ 17 phút. Chuyển động theo chiều nghịch, nghĩa là ngược chiều quay của các hành tinh và đại bộ phận vệ tinh, quỹ đạo của Charon làm với mặt phẳng quỹ đạo Sao Diêm Vương một góc lớn hơn góc vuông và bằng 96°36’. Vệ tinh Charon có bán kính là 590 km bằng một nửa bán kính Sao Diêm Vương, có khối lượng bằng 0,08 khối lượng Sao Diêm Vương, có độ sáng khi được Mặt Trời chiếu sáng tương được cấp sao 17.

ve tinh charon

Vệ tinh Charon

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 10:07 Sáng ngày 07/01/2017