Chiếu (văn học)

Chiếu là một thể văn thư có cội nguồn từ Trung Quốc, nhà vua dùng để ban bố mệnh lệnh cho thần dân. Thể văn này có khi còn gọi là chiếu thư, chiếu chỉ. Ở Việt Nam thể chiếu cũng đã có từ lâu đời (cùng loại với mệnh, lệnh và chế).

Chiếu có thể được viết bằng văn vần, văn xuôi hoặc văn biền ngẫu. Chiếu dời đô của Lí Thái Tổ, Chiếu cầu hiền của Lê Thái Tổ viết bằng văn xuôi.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 8:37 Chiều ngày 11/10/2016