Chòm cực

Chòm cực là vùng bao quanh cực của một hành tinh hay một vệ tinh, là vùng có nhiệt độ thấp nhất so với các vùng khác. Cũng như đối với các hành tinh vùng cực của Trái Đất thường xuyên có băng tuyết bao phủ. Trên Sao Hỏa có chỏm cực màu trắng với diện tích biến đổi theo mùa được dự đoán là vùng có băng tuyết nhưng do lớp này không dày nên dễ bị tan vào mùa nóng.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 11:17 Sáng ngày 10/01/2017