Chu Công

Chu Công (khoảng 1100 TCN) là nhà khoa học Trung Quốc thời cổ đại, khoảng năm 1100 TCN, đã tiến hành nhiều quan sát thiên văn. Ông đã quan sát và đo bóng của cột thẳng đứng (thổ khuê) lúc giữa trưa trong các ngày đông chí và hạ chí, từ đó xác định được độ nghiêng của hoàng đạo đối với xích đạo bằng 23°54’02″. Ngày nay chúng ta biết rằng do tiến động độ nghiêng này dao động trong giới hạn từ 21°59’ đến 24°36’. Hiện nay nó có giá trị là 23°27’ và đang ở giai đoạn giảm mỗi năm 0”,476.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 11:24 Sáng ngày 10/01/2017