Chủ đề học

Chủ đề học (tiếng Anh : thematology) là một phân nhánh của nghiên cứu văn học, đặc biệt là văn học so sánh. Đối tượng của chủ đề học là nghiên cứu các phương diện của chủ đề trong tác phẩm ngôn từ, như chất, lượng, sự diễn biến lịch sử, cấu trúc, trạng thái, loại hình,… Trung tâm điểm của chủ đề học là nghiên cứu các loại hình chủ đề đã định hình trong văn học các dân tộc, đã được sử dụng phổ biến, và được cải biến đi do điều kiện lịch sử cụ thể từng lúc, từng nơi, từ đó mà khám phá các quy luật tư duy, cảm thụ trong nghệ thuật, cũng như bản sắc dân tộc của văn nghệ. Người mở đầu có hiệu quả là nhà học giả Nga A. Vê-xê-lốp-xki cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX cùng các học giả Đức, Pháp, Nga,… Họ đã biên soạn các loại sách như Lịch sử các chủ đề, Đề tài trong văn học thế giới, Môtíp trong văn học dân gian, Hai mươi vạn tình tiết kịch, Tám trăm mô hình truyện cổ tích,… có giá trị tham khảo.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 11:37 Chiều ngày 24/04/2017