Chu kỳ Meton

Chu kỳ Meton là chu kỳ 19 năm do nhà thiên văn cổ Hy Lạp Meton tìm ra năm 432 trước CN. Số ngày trong 19 năm Mặt Trời xấp xỉ bằng số ngày trong 235 tháng Âm lịch. Vì vậy sau 19 năm các pha Mặt Trăng xảy ra đúng ngày trong năm như chu kỳ trước. Trong Âm Dương lịch cổ Hy Lạp chu kỳ Meton dùng để tìm các năm có nhuận. Đó là các năm thứ 3, 5, 8, 11, 13, 16, 19 của chu kỳ.

nhat tam

Hệ Mặt trời theo Thuyết nhật tâm

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 2:50 Chiều ngày 27/02/2017