Chu kỳ sao

Chu kỳ sao là chu kỳ chuyển động của một hành tinh quanh Mặt Trời đối với hệ quy chiếu gắn với các sao. Nói một cách khác là chu kỳ chuyển động đúng một vòng (360°) của hành tinh quanh Mặt Trời.

chu ky sao

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 3:02 Chiều ngày 27/02/2017