Chương trình Apollo

Chương trình Apollo, sau giai đoạn đầu phóng một số trạm thăm dò về phía Mặt Trăng, Hoa Kỳ đã bước sang giai đoạn tiếp theo thực hiện chương trình Apollo thử nghiệm và sau đó phóng các tàu vũ trụ ”Apollo” mang theo người lên Mặt Trăng. Chương trình này đã được Tổng thống Mỹ John F. Kennedy tuyên bố trước nhân dân Mỹ và cam kết sẽ thực hiện được trước khi kết thúc thập kỷ 60.

logo chuong trinh apollo

Logo của Chương trình Apollo

Có nhiều kỹ thuật khả thi để tổ chức một chuyến bay của con người lên Mặt Trăng đã được nghiên cứu và người ta đã chọn “Apollo – 17”, chuyến bay cuối cùng của chương trình Apollo, phóng ngày 7/12/1972. Phá các kỷ lục trước đó về thời gian thám hiểm Mặt Trăng, khoảng xa di chuyển và lượng đất đá Mặt Trăng lấy được (116 kg trong khu vực Taurus – Littrow).

Liên kết ngoài:

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 4:21 Chiều ngày 24/04/2017