Dân ca

Dân ca (tiếng Pháp : chanson populaire ; tiếng Anh : folk song) là một loại hình sáng tác dân gian mang tính chất tổng hợp bao gồm lời nhạc, động tác, điệu bộ kết hợp với nhau trong diễn xướng.

Xét về đặc điểm âm nhạc, làn điệu, có thể chia dân ca thành hai loại chính là loại đa điệu và loại đơn điệu. Đa điệu (nhiều làn điệu) như dân ca quan họ Bắc Ninh (khoảng hai trăm làn điệu khác nhau). Đơn điệu như hát ví, hát giặm Nghệ – Tĩnh, hát trống quân, hát đúm,…

Ở loại dân ca đa điệu, khi hát đối đáp, người ta thường yêu cầu phải đổi giọng (nghĩa là bên nam hát làn điệu nào thì bên nữ cũng phải hát lại đúng làn điệu ấy). Còn ở loại dân ca đơn điệu thì khi hát đối dáp, đôi bên chi đối nhau bằng lời, bằng ý.

Ví dụ : Trong hát ví Nghệ – Tĩnh có những câu hát đối đáp sau đây :

Anh đến với hoa thì hoa đã nở

Anh đến với đò thì đò đã sang sông

Anh đến với em thì em đã lấy chồng

Yêu nhau ra rứa có mặn nồng chi mô?

Hoa đến kì thì hoa phải nở

Đò đã đầy thì đò phải sang sông,

Em gặp duyên thì em phải lấy chồng

Yêu nhau ra rứa đó, có mặn nồng thì tuỳ anh.

Chuyên mục: Âm nhạcVăn hóa.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 10:48 Sáng ngày 13/04/2017