Danh sách các tiểu hành tinh: 1–1000

Đây là danh sách tiểu hành tinh được đánh số thứ tự từ 1 đến 1000 trong Danh sách tiểu hành tinh.

Mục lục: 001… 101… 201… 301… 401… 501… 601… 701… 801… 901…

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
1-100
1 Ceres (hành tinh lùn) 1 tháng 1, 1801 Palermo G. Piazzi
2 Pallas 28 tháng 3, 1802 Bremen H. W. Olbers
3 Juno 1 tháng 9, 1804 Sternwarte Lilienthal K. Harding
4 Vesta 29 tháng 3, 1807 Bremen H. W. Olbers
5 Astraea 8 tháng 12, 1845 Driesen K. L. Hencke
6 Hebe 1 tháng 7, 1847 Driesen K. L. Hencke
7 Iris 13 tháng 8, 1847 London J. R. Hind
8 Flora 18 tháng 10, 1847 London J. R. Hind
9 Metis 25 tháng 4, 1848 Markree A. Graham
10 Hygiea 12 tháng 4, 1849 Naples A. de Gasparis
11 Parthenope 11 tháng 5, 1850 Naples A. de Gasparis
12 Victoria 13 tháng 9, 1850 London J. R. Hind
13 Egeria 2 tháng 11, 1850 Naples A. de Gasparis
14 Irene 19 tháng 5, 1851 London J. R. Hind
15 Eunomia 29 tháng 7, 1851 Naples A. de Gasparis
16 Psyche 17 tháng 3, 1852 Naples A. de Gasparis
17 Thetis 17 tháng 4, 1852 Düsseldorf R. Luther
18 Melpomene 24 tháng 6, 1852 London J. R. Hind
19 Fortuna 22 tháng 8, 1852 London J. R. Hind
20 Massalia 19 tháng 9, 1852 Naples A. de Gasparis
21 Lutetia 15 tháng 11, 1852 Paris H. Goldschmidt
22 Kalliope 16 tháng 11, 1852 London J. R. Hind
23 Thalia 15 tháng 12, 1852 London J. R. Hind
24 Themis 5 tháng 4, 1853 Naples A. de Gasparis
25 Phocaea 6 tháng 4, 1853 Marseilles J. Chacornac
26 Proserpina 5 tháng 5, 1853 Düsseldorf R. Luther
27 Euterpe 8 tháng 11, 1853 London J. R. Hind
28 Bellona 1 tháng 3, 1854 Düsseldorf R. Luther
29 Amphitrite 1 tháng 3, 1854 London A. Marth
30 Urania 22 tháng 7, 1854 London J. R. Hind
31 Euphrosyne 1 tháng 9, 1854 Washington J. Ferguson
32 Pomona 16 tháng 10, 1854 Paris H. Goldschmidt
33 Polyhymnia 28 tháng 10, 1854 Paris J. Chacornac
34 Circe 6 tháng 4, 1855 Paris J. Chacornac
35 Leukothea 19 tháng 4, 1855 Düsseldorf R. Luther
36 Atalante 5 tháng 10, 1855 Paris H. Goldschmidt
37 Fides 5 tháng 10, 1855 Düsseldorf R. Luther
38 Leda 12 tháng 1, 1856 Paris J. Chacornac
39 Laetitia 8 tháng 2, 1856 Paris J. Chacornac
101-200
101 Helena 15 tháng 8, 1868 Ann Arbor J. C. Watson
102 Miriam 22 tháng 8, 1868 Clinton C. H. F. Peters
103 Hera 7 tháng 9, 1868 Ann Arbor J. C. Watson
104 Klymene 13 tháng 9, 1868 Ann Arbor J. C. Watson
105 Artemis 16 tháng 9, 1868 Ann Arbor J. C. Watson
106 Dione 10 tháng 10, 1868 Ann Arbor J. C. Watson
107 Camilla 17 tháng 11, 1868 Madras N. R. Pogson
108 Hecuba 2 tháng 4, 1869 Düsseldorf R. Luther
109 Felicitas 9 tháng 10, 1869 Clinton C. H. F. Peters
110 Lydia 19 tháng 4, 1870 Marseilles A. Borrelly
111 Ate 14 tháng 8, 1870 Clinton C. H. F. Peters
112 Iphigenia 19 tháng 9, 1870 Clinton C. H. F. Peters
113 Amalthea 12 tháng 3, 1871 Düsseldorf R. Luther
114 Kassandra 23 tháng 7, 1871 Clinton C. H. F. Peters
115 Thyra 6 tháng 8, 1871 Ann Arbor J. C. Watson
116 Sirona 8 tháng 9, 1871 Clinton C. H. F. Peters
117 Lomia 12 tháng 9, 1871 Marseilles A. Borrelly
118 Peitho 15 tháng 3, 1872 Düsseldorf R. Luther
119 Althaea 3 tháng 4, 1872 Ann Arbor J. C. Watson
120 Lachesis 10 tháng 4, 1872 Marseilles A. Borrelly
121 Hermione 12 tháng 5, 1872 Ann Arbor J. C. Watson
122 Gerda 31 tháng 7, 1872 Clinton C. H. F. Peters
123 Brunhild 31 tháng 7, 1872 Clinton C. H. F. Peters
124 Alkeste 23 tháng 8, 1872 Clinton C. H. F. Peters
125 Liberatrix 11 tháng 9, 1872 Paris P. M. Henry
126 Velleda 5 tháng 11, 1872 Paris P. P. Henry
127 Johanna 5 tháng 11, 1872 Paris P. M. Henry
128 Nemesis 25 tháng 11, 1872 Ann Arbor J. C. Watson
129 Antigone 5 tháng 2, 1873 Clinton C. H. F. Peters
130 Elektra 17 tháng 2, 1873 Clinton C. H. F. Peters
131 Vala 24 tháng 5, 1873 Clinton C. H. F. Peters
132 Aethra 13 tháng 6, 1873 Ann Arbor J. C. Watson
133 Cyrene 16 tháng 8, 1873 Ann Arbor J. C. Watson
134 Sophrosyne 27 tháng 9, 1873 Düsseldorf R. Luther
135 Hertha 18 tháng 2, 1874 Clinton C. H. F. Peters
136 Austria 18 tháng 3, 1874 Pula J. Palisa
137 Meliboea 21 tháng 4, 1874 Pula J. Palisa
138 Tolosa 19 tháng 5, 1874 Toulouse J. Perrotin
139 Juewa 10 tháng 10, 1874 Bắc Kinh J. C. Watson
140 Siwa 13 tháng 10, 1874 Pula J. Palisa
141 Lumen 13 tháng 1, 1875 Paris P. P. Henry
142 Polana 28 tháng 1, 1875 Pula J. Palisa
143 Adria 23 tháng 2, 1875 Pula J. Palisa
144 Vibilia 3 tháng 6, 1875 Clinton C. H. F. Peters
145 Adeona 3 tháng 6, 1875 Clinton C. H. F. Peters
146 Lucina 8 tháng 6, 1875 Marseilles A. Borrelly
147 Protogeneia 10 tháng 7, 1875 Vienna L. Schulhof
148 Gallia 7 tháng 8, 1875 Paris P. M. Henry
149 Medusa 21 tháng 9, 1875 Toulouse J. Perrotin
150 Nuwa 18 tháng 10, 1875 Ann Arbor J. C. Watson
151 Abundantia 1 tháng 11, 1875 Pula J. Palisa
152 Atala 2 tháng 11, 1875 Paris P. P. Henry
153 Hilda 2 tháng 11, 1875 Pula J. Palisa
154 Bertha 4 tháng 11, 1875 Paris P. M. Henry
155 Scylla 8 tháng 11, 1875 Pula J. Palisa
156 Xanthippe 22 tháng 11, 1875 Pula J. Palisa
157 Dejanira 1 tháng 12, 1875 Marseilles A. Borrelly
158 Koronis 4 tháng 1, 1876 Berlin V. Knorre
159 Aemilia 26 tháng 1, 1876 Paris P. P. Henry
160 Una 20 tháng 2, 1876 Clinton C. H. F. Peters
161 Athor 19 tháng 4, 1876 Ann Arbor J. C. Watson
162 Laurentia 21 tháng 4, 1876 Paris P. M. Henry
163 Erigone 26 tháng 4, 1876 Toulouse J. Perrotin
164 Eva 12 tháng 7, 1876 Paris P. P. Henry
165 Loreley 9 tháng 8, 1876 Clinton C. H. F. Peters
166 Rhodope 15 tháng 8, 1876 Clinton C. H. F. Peters
167 Urda 28 tháng 8, 1876 Clinton C. H. F. Peters
168 Sibylla 28 tháng 9, 1876 Ann Arbor J. C. Watson
169 Zelia 28 tháng 9, 1876 Paris P. M. Henry
170 Maria 10 tháng 1, 1877 Toulouse J. Perrotin
171 Ophelia 13 tháng 1, 1877 Marseilles A. Borrelly
172 Baucis 5 tháng 2, 1877 Marseilles A. Borrelly
173 Ino 1 tháng 8, 1877 Marseilles A. Borrelly
174 Phaedra 2 tháng 9, 1877 Ann Arbor J. C. Watson
175 Andromache 1 tháng 10, 1877 Ann Arbor J. C. Watson
176 Iduna 14 tháng 10, 1877 Clinton C. H. F. Peters
177 Irma 5 tháng 11, 1877 Paris P. P. Henry
178 Belisana 6 tháng 11, 1877 Pula J. Palisa
179 Klytaemnestra 11 tháng 11, 1877 Ann Arbor J. C. Watson
180 Garumna 29 tháng 1, 1878 Toulouse J. Perrotin
181 Eucharis 2 tháng 2, 1878 Marseilles P. Cottenot
182 Elsa 7 tháng 2, 1878 Pula J. Palisa
183 Istria 8 tháng 2, 1878 Pula J. Palisa
184 Dejopeja 28 tháng 2, 1878 Pula J. Palisa
185 Eunike 1 tháng 3, 1878 Clinton C. H. F. Peters
186 Celuta 6 tháng 4, 1878 Paris P. M. Henry
187 Lamberta 11 tháng 4, 1878 Marseilles J. Coggia
188 Menippe 18 tháng 6, 1878 Clinton C. H. F. Peters
189 Phthia 9 tháng 9, 1878 Clinton C. H. F. Peters
190 Ismene 22 tháng 9, 1878 Clinton C. H. F. Peters
191 Kolga 30 tháng 9, 1878 Clinton C. H. F. Peters
192 Nausikaa 17 tháng 2, 1879 Pula J. Palisa
193 Ambrosia 28 tháng 2, 1879 Marseilles J. Coggia
194 Prokne 21 tháng 3, 1879 Clinton C. H. F. Peters
195 Eurykleia 19 tháng 4, 1879 Pula J. Palisa
196 Philomela 14 tháng 5, 1879 Clinton C. H. F. Peters
197 Arete 21 tháng 5, 1879 Pula J. Palisa
198 Ampella 13 tháng 6, 1879 Marseilles A. Borrelly
199 Byblis 9 tháng 7, 1879 Clinton C. H. F. Peters
200 Dynamene 27 tháng 7, 1879 Clinton C. H. F. Peters
201-300
201 Penelope 7 tháng 8, 1879 Pula J. Palisa
202 Chryseïs 11 tháng 9, 1879 Clinton C. H. F. Peters
203 Pompeja 25 tháng 9, 1879 Clinton C. H. F. Peters
204 Kallisto 8 tháng 10, 1879 Pula J. Palisa
205 Martha 13 tháng 10, 1879 Pula J. Palisa
206 Hersilia 13 tháng 10, 1879 Clinton C. H. F. Peters
207 Hedda 17 tháng 10, 1879 Pula J. Palisa
208 Lacrimosa 21 tháng 10, 1879 Pula J. Palisa
209 Dido 22 tháng 10, 1879 Clinton C. H. F. Peters
210 Isabella 12 tháng 11, 1879 Pula J. Palisa
211 Isolda 10 tháng 12, 1879 Pula J. Palisa
212 Medea 6 tháng 2, 1880 Pula J. Palisa
213 Lilaea 16 tháng 2, 1880 Clinton C. H. F. Peters
214 Aschera 29 tháng 2, 1880 Pula J. Palisa
215 Oenone 7 tháng 4, 1880 Berlin V. Knorre
216 Kleopatra 10 tháng 4, 1880 Pula J. Palisa
217 Eudora 30 tháng 8, 1880 Marseilles J. Coggia
218 Bianca 4 tháng 9, 1880 Pula J. Palisa
219 Thusnelda 30 tháng 9, 1880 Pula J. Palisa
220 Stephania 19 tháng 5, 1881 Vienna J. Palisa
221 Eos 18 tháng 1, 1882 Vienna J. Palisa
222 Lucia 9 tháng 2, 1882 Vienna J. Palisa
223 Rosa 9 tháng 3, 1882 Vienna J. Palisa
224 Oceana 30 tháng 3, 1882 Vienna J. Palisa
225 Henrietta 19 tháng 4, 1882 Vienna J. Palisa
226 Weringia 19 tháng 7, 1882 Vienna J. Palisa
227 Philosophia 12 tháng 8, 1882 Paris P. P. Henry
228 Agathe 19 tháng 8, 1882 Vienna J. Palisa
229 Adelinda 22 tháng 8, 1882 Vienna J. Palisa
230 Athamantis 3 tháng 9, 1882 Bothkamp K. de Ball
231 Vindobona 10 tháng 9, 1882 Vienna J. Palisa
232 Russia 31 tháng 1, 1883 Vienna J. Palisa
233 Asterope 11 tháng 5, 1883 Marseilles A. Borrelly
234 Barbara 12 tháng 8, 1883 Clinton C. H. F. Peters
235 Carolina 28 tháng 11, 1883 Vienna J. Palisa
236 Honoria 26 tháng 4, 1884 Vienna J. Palisa
237 Coelestina 27 tháng 6, 1884 Vienna J. Palisa
238 Hypatia 1 tháng 7, 1884 Berlin V. Knorre
239 Adrastea 18 tháng 8, 1884 Vienna J. Palisa
240 Vanadis 27 tháng 8, 1884 Marseilles A. Borrelly
241 Germania 12 tháng 9, 1884 Düsseldorf R. Luther
242 Kriemhild 22 tháng 9, 1884 Vienna J. Palisa
243 Ida 29 tháng 9, 1884 Vienna J. Palisa
244 Sita 14 tháng 10, 1884 Vienna J. Palisa
245 Vera 6 tháng 2, 1885 Madras N. R. Pogson
246 Asporina 6 tháng 3, 1885 Marseilles A. Borrelly
247 Eukrate 14 tháng 3, 1885 Düsseldorf R. Luther
248 Lameia 5 tháng 6, 1885 Vienna J. Palisa
249 Ilse 16 tháng 8, 1885 Clinton C. H. F. Peters
250 Bettina 3 tháng 9, 1885 Vienna J. Palisa
251 Sophia 4 tháng 10, 1885 Vienna J. Palisa
252 Clementina 11 tháng 10, 1885 Nice J. Perrotin
253 Mathilde 12 tháng 11, 1885 Vienna J. Palisa
254 Augusta 31 tháng 3, 1886 Vienna J. Palisa
255 Oppavia 31 tháng 3, 1886 Vienna J. Palisa
256 Walpurga 3 tháng 4, 1886 Vienna J. Palisa
257 Silesia 5 tháng 4, 1886 Vienna J. Palisa
258 Tyche 4 tháng 5, 1886 Düsseldorf R. Luther
259 Aletheia 28 tháng 6, 1886 Clinton C. H. F. Peters
260 Huberta 3 tháng 10, 1886 Vienna J. Palisa
261 Prymno 31 tháng 10, 1886 Clinton C. H. F. Peters
262 Valda 3 tháng 11, 1886 Vienna J. Palisa
263 Dresda 3 tháng 11, 1886 Vienna J. Palisa
264 Libussa 22 tháng 12, 1886 Clinton C. H. F. Peters
265 Anna 25 tháng 2, 1887 Vienna J. Palisa
266 Aline 17 tháng 5, 1887 Vienna J. Palisa
267 Tirza 27 tháng 5, 1887 Nice A. Charlois
268 Adorea 8 tháng 6, 1887 Marseilles A. Borrelly
269 Justitia 21 tháng 9, 1887 Vienna J. Palisa
270 Anahita 8 tháng 10, 1887 Clinton C. H. F. Peters
271 Penthesilea 13 tháng 10, 1887 Berlin V. Knorre
272 Antonia 4 tháng 2, 1888 Nice A. Charlois
273 Atropos 8 tháng 3, 1888 Vienna J. Palisa
274 Philagoria 3 tháng 4, 1888 Vienna J. Palisa
275 Sapientia 15 tháng 4, 1888 Vienna J. Palisa
276 Adelheid 17 tháng 4, 1888 Vienna J. Palisa
277 Elvira 3 tháng 5, 1888 Nice A. Charlois
278 Paulina 16 tháng 5, 1888 Vienna J. Palisa
279 Thule 25 tháng 10, 1888 Vienna J. Palisa
280 Philia 29 tháng 10, 1888 Vienna J. Palisa
281 Lucretia 31 tháng 10, 1888 Vienna J. Palisa
282 Clorinde 28 tháng 1, 1889 Nice A. Charlois
283 Emma 8 tháng 2, 1889 Nice A. Charlois
284 Amalia 29 tháng 5, 1889 Nice A. Charlois
285 Regina 3 tháng 8, 1889 Nice A. Charlois
286 Iclea 3 tháng 8, 1889 Vienna J. Palisa
287 Nephthys 25 tháng 8, 1889 Clinton C. H. F. Peters
288 Glauke 20 tháng 2, 1890 Düsseldorf R. Luther
289 Nenetta 10 tháng 3, 1890 Nice A. Charlois
290 Bruna 20 tháng 3, 1890 Vienna J. Palisa
291 Alice 25 tháng 4, 1890 Vienna J. Palisa
292 Ludovica 25 tháng 4, 1890 Vienna J. Palisa
293 Brasilia 20 tháng 5, 1890 Nice A. Charlois
294 Felicia 15 tháng 7, 1890 Nice A. Charlois
295 Theresia 17 tháng 8, 1890 Vienna J. Palisa
296 Phaëtusa 19 tháng 8, 1890 Nice A. Charlois
297 Caecilia 9 tháng 9, 1890 Nice A. Charlois
298 Baptistina 9 tháng 9, 1890 Nice A. Charlois
299 Thora 6 tháng 10, 1890 Vienna J. Palisa
300 Geraldina 3 tháng 10, 1890 Nice A. Charlois
301-400
301 Bavaria 16 tháng 11, 1890 Vienna J. Palisa
302 Clarissa 14 tháng 11, 1890 Nice A. Charlois
303 Josephina 12 tháng 2, 1891 Rome E. Millosevich
304 Olga 14 tháng 2, 1891 Vienna J. Palisa
305 Gordonia 16 tháng 2, 1891 Nice A. Charlois
306 Unitas 1 tháng 3, 1891 Rome E. Millosevich
307 Nike 5 tháng 3, 1891 Nice A. Charlois
308 Polyxo 31 tháng 3, 1891 Marseilles A. Borrelly
309 Fraternitas 6 tháng 4, 1891 Vienna J. Palisa
310 Margarita 16 tháng 5, 1891 Nice A. Charlois
311 Claudia 11 tháng 6, 1891 Nice A. Charlois
312 Pierretta 28 tháng 8, 1891 Nice A. Charlois
313 Chaldaea 30 tháng 8, 1891 Vienna J. Palisa
314 Rosalia 1 tháng 9, 1891 Nice A. Charlois
315 Constantia 4 tháng 9, 1891 Vienna J. Palisa
316 Goberta 8 tháng 9, 1891 Nice A. Charlois
317 Roxane 11 tháng 9, 1891 Nice A. Charlois
318 Magdalena 24 tháng 9, 1891 Nice A. Charlois
319 Leona 8 tháng 10, 1891 Nice A. Charlois
320 Katharina 11 tháng 10, 1891 Vienna J. Palisa
321 Florentina 15 tháng 10, 1891 Vienna J. Palisa
322 Phaeo 27 tháng 11, 1891 Marseilles A. Borrelly
323 Brucia 22 tháng 12, 1891 Heidelberg M. F. Wolf
324 Bamberga 25 tháng 2, 1892 Vienna J. Palisa
325 Heidelberga 4 tháng 3, 1892 Heidelberg M. F. Wolf
326 Tamara 19 tháng 3, 1892 Vienna J. Palisa
327 Columbia 22 tháng 3, 1892 Nice A. Charlois
328 Gudrun 18 tháng 3, 1892 Heidelberg M. F. Wolf
329 Svea 21 tháng 3, 1892 Heidelberg M. F. Wolf
330 Adalberta A910 CB 2 tháng 2, 1910 Heidelberg M. F. Wolf
331 Etheridgea 1 tháng 4, 1892 Nice A. Charlois
332 Siri 19 tháng 3, 1892 Heidelberg M. F. Wolf
333 Badenia 1892 A 22 tháng 8, 1892 Heidelberg M. F. Wolf
334 Chicago 1892 L 23 tháng 8, 1892 Heidelberg M. F. Wolf
335 Roberta 1892 C 1 tháng 9, 1892 Heidelberg A. Staus
336 Lacadiera 1892 D 19 tháng 9, 1892 Nice A. Charlois
337 Devosa 1892 E 22 tháng 9, 1892 Nice A. Charlois
338 Budrosa 1892 F 25 tháng 9, 1892 Nice A. Charlois
339 Dorothea 1892 G 25 tháng 9, 1892 Heidelberg M. F. Wolf
340 Eduarda 1892 H 25 tháng 9, 1892 Heidelberg M. F. Wolf
341 California 1892 J 25 tháng 9, 1892 Heidelberg M. F. Wolf
342 Endymion 1892 K 17 tháng 10, 1892 Heidelberg M. F. Wolf
343 Ostara 1892 N 15 tháng 11, 1892 Heidelberg M. F. Wolf
344 Desiderata 1892 M 15 tháng 11, 1892 Nice A. Charlois
345 Tercidina 1892 O 23 tháng 11, 1892 Nice A. Charlois
346 Hermentaria 1892 P 25 tháng 11, 1892 Nice A. Charlois
347 Pariana 1892 Q 28 tháng 11, 1892 Nice A. Charlois
348 May 1892 R 28 tháng 11, 1892 Nice A. Charlois
349 Dembowska 1892 T 9 tháng 12, 1892 Nice A. Charlois
350 Ornamenta 1892 U 14 tháng 12, 1892 Nice A. Charlois
351 Yrsa 1892 V 16 tháng 12, 1892 Heidelberg M. F. Wolf
352 Gisela 1893 B 12 tháng 1, 1893 Heidelberg M. F. Wolf
353 Ruperto-Carola 1893 F 16 tháng 1, [1893 Heidelberg M. F. Wolf
354 Eleonora 1893 A 17 tháng 1, 1893 Nice A. Charlois
355 Gabriella 1893 E 20 tháng 1, 1893 Nice A. Charlois
356 Liguria 1893 G 21 tháng 1, 1893 Nice A. Charlois
357 Ninina 1893 J 11 tháng 2, 1893 Nice A. Charlois
358 Apollonia 1893 K 8 tháng 3, 1893 Nice A. Charlois
359 Georgia 1893 M 10 tháng 3, 1893 Nice A. Charlois
360 Carlova 1893 N 11 tháng 3, 1893 Nice A. Charlois
361 Bononia 1893 P 11 tháng 3, 1893 Nice A. Charlois
362 Havnia 1893 R 12 tháng 3, 1893 Nice A. Charlois
363 Padua 1893 S 17 tháng 3, 1893 Nice A. Charlois
364 Isara 1893 T 19 tháng 3, 1893 Nice A. Charlois
365 Corduba 1893 V 21 tháng 3, 1893 Nice A. Charlois
366 Vincentina 1893 W 21 tháng 3, 1893 Nice A. Charlois
367 Amicitia 1893 AA 19 tháng 5, 1893 Nice A. Charlois
368 Haidea 1893 AB 19 tháng 5, 1893 Nice A. Charlois
369 Aëria 1893 AE 4 tháng 7, 1893 Marseilles A. Borrelly
370 Modestia 1893 AC 14 tháng 7, 1893 Nice A. Charlois
371 Bohemia 1893 AD 16 tháng 7, 1893 Nice A. Charlois
372 Palma 1893 AH 19 tháng 8, 1893 Nice A. Charlois
373 Melusina 1893 AJ 15 tháng 9, 1893 Nice A. Charlois
374 Burgundia 1893 AK 18 tháng 9, 1893 Nice A. Charlois
375 Ursula 1893 AL 18 tháng 9, 1893 Nice A. Charlois
376 Geometria 1893 AM 18 tháng 9, 1893 Nice A. Charlois
377 Campania 1893 AN 20 tháng 9, 1893 Nice A. Charlois
378 Holmia 1893 AP 6 tháng 12, 1893 Nice A. Charlois
379 Huenna 1894 AQ 8 tháng 1, 1894 Nice A. Charlois
380 Fiducia 1894 AR 8 tháng 1, 1894 Nice A. Charlois
381 Myrrha 1894 AS 10 tháng 1, 1894 Nice A. Charlois
382 Dodona 1894 AT 29 tháng 1, 1894 Nice A. Charlois
383 Janina 1894 AU 29 tháng 1, 1894 Nice A. Charlois
384 Burdigala 1894 AV 11 tháng 2, 1894 Bordeaux F. Courty
385 Ilmatar 1894 AX 1 tháng 3, 1894 Heidelberg M. F. Wolf
386 Siegena 1894 AY 1 tháng 3, 1894 Heidelberg M. F. Wolf
387 Aquitania 1894 AZ 5 tháng 3, 1894 Bordeaux F. Courty
388 Charybdis 1894 BA 7 tháng 3, 1894 Nice A. Charlois
389 Industria 1894 BB 8 tháng 3, 1894 Nice A. Charlois
390 Alma 1894 BC 24 tháng 3, 1894 Paris G. Bigourdan
391 Ingeborg 1894 BE 1 tháng 11, 1894 Heidelberg M. F. Wolf
392 Wilhelmina 1894 BF 4 tháng 11, 1894 Heidelberg M. F. Wolf
393 Lampetia 1894 BG 4 tháng 11, 1894 Heidelberg M. F. Wolf
394 Arduina 1894 BH 19 tháng 11, 1894 Marseilles A. Borrelly
395 Delia 1894 BK 30 tháng 11, 1894 Nice A. Charlois
396 Aeolia 1894 BL 1 tháng 12, 1894 Nice A. Charlois
397 Vienna 1894 BM 19 tháng 12, 1894 Nice A. Charlois
398 Admete 1894 BN 28 tháng 12, 1894 Nice A. Charlois
399 Persephone 1895 BP 23 tháng 2, 1895 Heidelberg M. F. Wolf
400 Ducrosa 1895 BU 15 tháng 3, 1895 Nice A. Charlois
401-500
401 Ottilia 1895 BT 16 tháng 3, 1895 Heidelberg B. W. Valle
402 Chloë 1895 BW 21 tháng 3, 1895 Nice A. Charlois
403 Cyane 1895 BX 18 tháng 5, 1895 Nice A. Charlois
404 Arsinoë 1895 BY 20 tháng 6, 1895 Nice A. Charlois
405 Thia 1895 BZ 23 tháng 7, 1895 Nice A. Charlois
406 Erna 1895 CB 22 tháng 8, 1895 Nice A. Charlois
407 Arachne 1895 CC 13 tháng 10, 1895 Heidelberg M. F. Wolf
408 Fama 1895 CD 13 tháng 10, 1895 Heidelberg M. F. Wolf
409 Aspasia 1895 CE 9 tháng 12, 1895 Nice A. Charlois
410 Chloris 1896 CH 7 tháng 1, 1896 Nice A. Charlois
411 Xanthe 1896 CJ 7 tháng 1, 1896 Nice A. Charlois
412 Elisabetha 1896 CK 7 tháng 1, 1896 Heidelberg M. F. Wolf
413 Edburga 1896 CL 7 tháng 1, 1896 Heidelberg M. F. Wolf
414 Liriope 1896 CN 16 tháng 1, 1896 Nice A. Charlois
415 Palatia 1896 CO 7 tháng 2, 1896 Heidelberg M. F. Wolf
416 Vaticana 1896 CS 4 tháng 5, 1896 Nice A. Charlois
417 Suevia 1896 CT 6 tháng 5, 1896 Heidelberg M. F. Wolf
418 Alemannia 1896 CV 7 tháng 9, 1896 Heidelberg M. F. Wolf
419 Aurelia 1896 CW 7 tháng 9, 1896 Heidelberg M. F. Wolf
420 Bertholda 1896 CY 7 tháng 9, 1896 Heidelberg M. F. Wolf
421 Zähringia 1896 CZ 7 tháng 9, 1896 Heidelberg M. F. Wolf
422 Berolina 1896 DA 8 tháng 10, 1896 Urania G. Witt
423 Diotima 1896 DB 7 tháng 12, 1896 Nice A. Charlois
424 Gratia 1896 DF 31 tháng 12, 1896 Nice A. Charlois
425 Cornelia 1896 DC 28 tháng 12, 1896 Nice A. Charlois
426 Hippo 1897 DH 25 tháng 8, 1897 Nice A. Charlois
427 Galene 1897 DJ 27 tháng 8, 1897 Nice A. Charlois
428 Monachia 1897 DK 18 tháng 11, 1897 München W. Villiger
429 Lotis 1897 DL 23 tháng 11, 1897 Nice A. Charlois
430 Hybris 1897 DM 18 tháng 12, 1897 Nice A. Charlois
431 Nephele 1897 DN 18 tháng 12, 1897 Nice A. Charlois
432 Pythia 1897 DO 18 tháng 12, 1897 Nice A. Charlois
433 Eros 1898 DQ 13 tháng 8, 1898 Urania G. Witt
434 Hungaria 1898 DR 11 tháng 9, 1898 Heidelberg M. F. Wolf
435 Ella 1898 DS 11 tháng 9, 1898 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
436 Patricia 1898 DT 13 tháng 9, 1898 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
437 Rhodia 1898 DP 16 tháng 7, 1898 Nice A. Charlois
438 Zeuxo 1898 DU 8 tháng 11, 1898 Nice A. Charlois
439 Ohio 1898 EB 13 tháng 10, 1898 Mount Hamilton E. F. Coddington
440 Theodora 1898 EC 13 tháng 10, 1898 Mount Hamilton E. F. Coddington
441 Bathilde 1898 ED 8 tháng 12, 1898 Nice A. Charlois
442 Eichsfeldia 1899 EE 15 tháng 2, 1899 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
443 Photographica 1899 EF 17 tháng 2, 1899 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
444 Gyptis 1899 EL 31 tháng 3, 1899 Marseilles J. Coggia
445 Edna 1899 EX 2 tháng 10, 1899 Mount Hamilton E. F. Coddington
446 Aeternitas 1899 ER 27 tháng 10, 1899 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
447 Valentine 1899 ES 27 tháng 10, 1899 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
448 Natalie 1899 ET 27 tháng 10, 1899 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
449 Hamburga 1899 EU 31 tháng 10, 1899 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
450 Brigitta 1899 EV 10 tháng 10, 1899 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
451 Patientia 1899 EY 4 tháng 12, 1899 Nice A. Charlois
452 Hamiltonia 1899 FD 6 tháng 12, 1899 Mount Hamilton J. E. Keeler
453 Tea 1900 FA 22 tháng 2, 1900 Nice A. Charlois
454 Mathesis 1900 FC 28 tháng 3, 1900 Heidelberg A. Schwassmann
455 Bruchsalia 1900 FG 22 tháng 5, 1900 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
456 Abnoba 1900 FH 4 tháng 6, 1900 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
457 Alleghenia 1900 FJ 15 tháng 9, 1900 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
458 Hercynia 1900 FK 21 tháng 9, 1900 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann
459 Signe 1900 FM 22 tháng 10, 1900 Heidelberg M. F. Wolf
460 Scania 1900 FN 22 tháng 10, 1900 Heidelberg M. F. Wolf
461 Saskia 1900 FP 22 tháng 10, 1900 Heidelberg M. F. Wolf
462 Eriphyla 1900 FQ 22 tháng 10, 1900 Heidelberg M. F. Wolf
463 Lola 1900 FS 31 tháng 10, 1900 Heidelberg M. F. Wolf
464 Megaira 1901 FV 9 tháng 1, 1901 Heidelberg M. F. Wolf
465 Alekto 1901 FW 13 tháng 1, 1901 Heidelberg M. F. Wolf
466 Tisiphone 1901 FX 17 tháng 1, 1901 Heidelberg M. F. Wolf, L. Carnera
467 Laura 1901 FY 9 tháng 1, 1901 Heidelberg M. F. Wolf
468 Lina 1901 FZ 18 tháng 1, 1901 Heidelberg M. F. Wolf
469 Argentina 1901 GE 20 tháng 2, 1901 Heidelberg L. Carnera
470 Kilia 1901 GJ 21 tháng 4, 1901 Heidelberg L. Carnera
471 Papagena 1901 GN 7 tháng 6, 1901 Heidelberg M. F. Wolf
472 Roma 1901 GP 11 tháng 7, 1901 Heidelberg L. Carnera
473 Nolli 1901 GC 13 tháng 2, 1901 Heidelberg M. F. Wolf
474 Prudentia 1901 GD 13 tháng 2, 1901 Heidelberg M. F. Wolf
475 Ocllo 1901 HN 14 tháng 8, 1901 Arequipa D. Stewart
476 Hedwig 1901 GQ 17 tháng 8, 1901 Heidelberg L. Carnera
477 Italia 1901 GR 23 tháng 8, 1901 Heidelberg L. Carnera
478 Tergeste 1901 GU 21 tháng 9, 1901 Heidelberg L. Carnera
479 Caprera 1901 HJ 12 tháng 11, 1901 Heidelberg L. Carnera
480 Hansa 1901 GL 21 tháng 5, 1901 Heidelberg M. F. Wolf, L. Carnera
481 Emita 1902 HP 12 tháng 2, 1902 Heidelberg L. Carnera
482 Petrina 1902 HT 3 tháng 3, 1902 Heidelberg M. F. Wolf
483 Seppina 1902 HU 4 tháng 3, 1902 Heidelberg M. F. Wolf
484 Pittsburghia 1902 HX 29 tháng 4, 1902 Heidelberg M. F. Wolf
485 Genua 1902 HZ 7 tháng 5, 1902 Heidelberg L. Carnera
486 Cremona 1902 JB 11 tháng 5, 1902 Heidelberg L. Carnera
487 Venetia 1902 JL 9 tháng 7, 1902 Heidelberg L. Carnera
488 Kreusa 1902 JG 26 tháng 6, 1902 Heidelberg M. F. Wolf, L. Carnera
489 Comacina 1902 JM 2 tháng 9, 1902 Heidelberg L. Carnera
490 Veritas 1902 JP 3 tháng 9, 1902 Heidelberg M. F. Wolf
491 Carina 1902 JQ 3 tháng 9, 1902 Heidelberg M. F. Wolf
492 Gismonda 1902 JR 3 tháng 9, 1902 Heidelberg M. F. Wolf
493 Griseldis 1902 JS 7 tháng 9, 1902 Heidelberg M. F. Wolf
494 Virtus 1902 JV 7 tháng 10, 1902 Heidelberg M. F. Wolf
495 Eulalia 1902 KG 25 tháng 10, 1902 Heidelberg M. F. Wolf
496 Gryphia 1902 KH 25 tháng 10, 1902 Heidelberg M. F. Wolf
497 Iva 1902 KJ 4 tháng 11, 1902 Heidelberg R. S. Dugan
498 Tokio 1902 KU 2 tháng 12, 1902 Nice A. Charlois
499 Venusia 1902 KX 24 tháng 12, 1902 Heidelberg M. F. Wolf
500 Selinur 1903 LA 16 tháng 1, 1903 Heidelberg M. F. Wolf
501-600
501 Urhixidur 1903 LB 18 tháng 1, 1903 Heidelberg M. F. Wolf
502 Sigune 1903 LC 19 tháng 1, 1903 Heidelberg M. F. Wolf
503 Evelyn 1903 LF 19 tháng 1, 1903 Heidelberg R. S. Dugan
504 Cora 1902 LK 30 tháng 6, 1902 Arequipa S. I. Bailey
505 Cava 1902 LL 21 tháng 8, 1902 Arequipa R. H. Frost
506 Marion 1903 LN 17 tháng 2, 1903 Heidelberg R. S. Dugan
507 Laodica 1903 LO 19 tháng 2, 1903 Heidelberg R. S. Dugan
508 Princetonia 1903 LQ 20 tháng 4, 1903 Heidelberg R. S. Dugan
509 Iolanda 1903 LR 28 tháng 4, 1903 Heidelberg M. F. Wolf
510 Mabella 1903 LT 20 tháng 5, 1903 Heidelberg R. S. Dugan
511 Davida 1903 LU 30 tháng 5, 1903 Heidelberg R. S. Dugan
512 Taurinensis 1903 LV 23 tháng 6, 1903 Heidelberg M. F. Wolf
513 Centesima 1903 LY 24 tháng 8, 1903 Heidelberg M. F. Wolf
514 Armida 1903 MB 24 tháng 8, 1903 Heidelberg M. F. Wolf
515 Athalia 1903 ME 20 tháng 9, 1903 Heidelberg M. F. Wolf
516 Amherstia 1903 MG 20 tháng 9, 1903 Heidelberg R. S. Dugan
517 Edith 1903 MH 22 tháng 9, 1903 Heidelberg R. S. Dugan
518 Halawe 1903 MO 20 tháng 10, 1903 Heidelberg R. S. Dugan
519 Sylvania 1903 MP 20 tháng 10, 1903 Heidelberg R. S. Dugan
520 Franziska 1903 MV 27 tháng 10, 1903 Heidelberg M. F. Wolf, P. Götz
521 Brixia 1904 NB 10 tháng 1, 1904 Heidelberg R. S. Dugan
522 Helga 1904 NC 10 tháng 1, 1904 Heidelberg M. F. Wolf
523 Ada 1904 ND 27 tháng 1, 1904 Heidelberg R. S. Dugan
524 Fidelio 1904 NN 14 tháng 3, 1904 Heidelberg M. F. Wolf
525 Adelaide 1908 EKa 21 tháng 10, 1908 Taunton J. H. Metcalf
526 Jena 1904 NQ 14 tháng 3, 1904 Heidelberg M. F. Wolf
527 Euryanthe 1904 NR 20 tháng 3, 1904 Heidelberg M. F. Wolf
528 Rezia 1904 NS 20 tháng 3, 1904 Heidelberg M. F. Wolf
529 Preziosa 1904 NT 20 tháng 3, 1904 Heidelberg M. F. Wolf
530 Turandot 1904 NV 11 tháng 4, 1904 Heidelberg M. F. Wolf
531 Zerlina 1904 NW 12 tháng 4, 1904 Heidelberg M. F. Wolf
532 Herculina 1904 NY 20 tháng 4, 1904 Heidelberg M. F. Wolf
533 Sara 1904 NZ 19 tháng 4, 1904 Heidelberg R. S. Dugan
534 Nassovia 1904 OA 19 tháng 4, 1904 Heidelberg R. S. Dugan
535 Montague 1904 OC 7 tháng 5, 1904 Heidelberg R. S. Dugan
536 Merapi 1904 OF 11 tháng 5, 1904 Washington G. H. Peters
537 Pauly 1904 OG 7 tháng 7, 1904 Nice A. Charlois
538 Friederike 1904 OK 18 tháng 7, 1904 Heidelberg P. Götz
539 Pamina 1904 OL 2 tháng 8, 1904 Heidelberg M. F. Wolf
540 Rosamunde 1904 ON 3 tháng 8, 1904 Heidelberg M. F. Wolf
541 Deborah 1904 OO 4 tháng 8, 1904 Heidelberg M. F. Wolf
542 Susanna 1904 OQ 15 tháng 8, 1904 Heidelberg P. Götz, A. Kopff
543 Charlotte 1904 OT 11 tháng 9, 1904 Heidelberg P. Götz
544 Jetta 1904 OU 11 tháng 9, 1904 Heidelberg P. Götz
545 Messalina 1904 OY 3 tháng 10, 1904 Heidelberg P. Götz
546 Herodias 1904 PA 10 tháng 10, 1904 Heidelberg P. Götz
547 Praxedis 1904 PB 14 tháng 10, 1904 Heidelberg P. Götz
548 Kressida 1904 PC 14 tháng 10, 1904 Heidelberg P. Götz
549 Jessonda 1904 PK 15 tháng 11, 1904 Heidelberg M. F. Wolf
550 Senta 1904 PL 16 tháng 11, 1904 Heidelberg M. F. Wolf
551 Ortrud 1904 PM 16 tháng 11, 1904 Heidelberg M. F. Wolf
552 Sigelinde 1904 PO 14 tháng 12, 1904 Heidelberg M. F. Wolf
553 Kundry 1904 PP 27 tháng 12, 1904 Heidelberg M. F. Wolf
554 Peraga 1905 PS 8 tháng 1, 1905 Heidelberg P. Götz
555 Norma 1905 PT 14 tháng 1, 1905 Heidelberg M. F. Wolf
556 Phyllis 1905 PW 8 tháng 1, 1905 Heidelberg P. Götz
557 Violetta 1905 PY 26 tháng 1, 1905 Heidelberg M. F. Wolf
558 Carmen 1905 QB 9 tháng 2, 1905 Heidelberg M. F. Wolf
559 Nanon 1905 QD 8 tháng 3, 1905 Heidelberg M. F. Wolf
560 Delila 1905 QF 13 tháng 3, 1905 Heidelberg M. F. Wolf
561 Ingwelde 1905 QG 26 tháng 3, 1905 Heidelberg M. F. Wolf
562 Salome 1905 QH 3 tháng 4, 1905 Heidelberg M. F. Wolf
563 Suleika 1905 QK 6 tháng 4, 1905 Heidelberg P. Götz
564 Dudu 1905 QM 9 tháng 5, 1905 Heidelberg P. Götz
565 Marbachia 1905 QN 9 tháng 5, 1905 Heidelberg M. F. Wolf
566 Stereoskopia 1905 QO 28 tháng 5, 1905 Heidelberg P. Götz
567 Eleutheria 1905 QP 28 tháng 5, 1905 Heidelberg P. Götz
568 Cheruskia 1905 QS 26 tháng 7, 1905 Heidelberg P. Götz
569 Misa 1905 QT 27 tháng 7, 1905 Vienna J. Palisa
570 Kythera 1905 QX 30 tháng 7, 1905 Heidelberg M. F. Wolf
571 Dulcinea 1905 QZ 4 tháng 9, 1905 Heidelberg P. Götz
572 Rebekka 1905 RB 19 tháng 9, 1905 Heidelberg P. Götz
573 Recha 1905 RC 19 tháng 9, 1905 Heidelberg M. F. Wolf
574 Reginhild 1905 RD 19 tháng 9, 1905 Heidelberg M. F. Wolf
575 Renate 1905 RE 19 tháng 9, 1905 Heidelberg M. F. Wolf
576 Emanuela 1905 RF 22 tháng 9, 1905 Heidelberg P. Götz
577 Rhea 1905 RH 20 tháng 10, 1905 Heidelberg M. F. Wolf
578 Happelia 1905 RZ 1 tháng 11, 1905 Heidelberg M. F. Wolf
579 Sidonia 1905 SD 3 tháng 11, 1905 Heidelberg A. Kopff
580 Selene 1905 SE 17 tháng 12, 1905 Heidelberg M. F. Wolf
581 Tauntonia 1905 SH 24 tháng 12, 1905 Taunton J. H. Metcalf
582 Olympia 1906 SO 23 tháng 1, 1906 Heidelberg A. Kopff
583 Klotilde 1905 SP 31 tháng 12, 1905 Vienna J. Palisa
584 Semiramis 1906 SY 15 tháng 1, 1906 Heidelberg A. Kopff
585 Bilkis 1906 TA 16 tháng 2, 1906 Heidelberg A. Kopff
586 Thekla 1906 TC 21 tháng 2, 1906 Heidelberg M. F. Wolf
587 Hypsipyle 1906 TF 22 tháng 2, 1906 Heidelberg M. F. Wolf
588 Achilles 1906 TG 22 tháng 2, 1906 Heidelberg M. F. Wolf
589 Croatia 1906 TM 3 tháng 3, 1906 Heidelberg A. Kopff
590 Tomyris 1906 TO 4 tháng 3, 1906 Heidelberg M. F. Wolf
591 Irmgard 1906 TP 14 tháng 3, 1906 Heidelberg A. Kopff
592 Bathseba 1906 TS 18 tháng 3, 1906 Heidelberg M. F. Wolf
593 Titania 1906 TT 20 tháng 3, 1906 Heidelberg A. Kopff
594 Mireille 1906 TW 27 tháng 3, 1906 Heidelberg M. F. Wolf
595 Polyxena 1906 TZ 27 tháng 3, 1906 Heidelberg A. Kopff
596 Scheila 1906 UA 21 tháng 2, 1906 Heidelberg A. Kopff
597 Bandusia 1906 UB 16 tháng 4, 1906 Heidelberg M. F. Wolf
598 Octavia 1906 UC 13 tháng 4, 1906 Heidelberg M. F. Wolf
599 Luisa 1906 UJ 25 tháng 4, 1906 Taunton J. H. Metcalf
600 Musa 1906 UM 14 tháng 6, 1906 Taunton J. H. Metcalf
601-700
601 Nerthus 1906 UN 21 tháng 6, 1906 Heidelberg M. F. Wolf
602 Marianna 1906 TE 16 tháng 2, 1906 Taunton J. H. Metcalf
603 Timandra 1906 TJ 16 tháng 2, 1906 Taunton J. H. Metcalf
604 Tekmessa 1906 TK 16 tháng 2, 1906 Taunton J. H. Metcalf
605 Juvisia 1906 UU 27 tháng 8, 1906 Heidelberg M. F. Wolf
606 Brangäne 1906 VB 18 tháng 9, 1906 Heidelberg A. Kopff
607 Jenny 1906 VC 18 tháng 9, 1906 Heidelberg A. Kopff
608 Adolfine 1906 VD 18 tháng 9, 1906 Heidelberg A. Kopff
609 Fulvia 1906 VF 24 tháng 9, 1906 Heidelberg M. F. Wolf
610 Valeska 1906 VK 16 tháng 9, 1906 Heidelberg M. F. Wolf
611 Valeria 1906 VL 24 tháng 9, 1906 Taunton J. H. Metcalf
612 Veronika 1906 VN 8 tháng 10, 1906 Heidelberg A. Kopff
613 Ginevra 1906 VP 11 tháng 10, 1906 Heidelberg A. Kopff
614 Pia 1906 VQ 11 tháng 10, 1906 Heidelberg A. Kopff
615 Roswitha 1906 VR 11 tháng 10, 1906 Heidelberg A. Kopff
616 Elly 1906 VT 17 tháng 10, 1906 Heidelberg A. Kopff
617 Patroclus 1906 VY 17 tháng 10, 1906 Heidelberg A. Kopff
618 Elfriede 1906 VZ 17 tháng 10, 1906 Heidelberg K. Lohnert
619 Triberga 1906 WC 22 tháng 10, 1906 Heidelberg A. Kopff
620 Drakonia 1906 WE 16 tháng 10, 1906 Taunton J. H. Metcalf
621 Werdandi 1906 WJ 11 tháng 11, 1906 Heidelberg A. Kopff
622 Esther 1906 WP 13 tháng 11, 1906 Taunton J. H. Metcalf
623 Chimaera 1907 XJ 22 tháng 1, 1907 Heidelberg K. Lohnert
624 Hektor 1907 XM 10 tháng 2, 1907 Heidelberg A. Kopff
625 Xenia 1907 XN 11 tháng 2, 1907 Heidelberg A. Kopff
626 Notburga 1907 XO 11 tháng 2, 1907 Heidelberg A. Kopff
627 Charis 1907 XS 4 tháng 3, 1907 Heidelberg A. Kopff
628 Christine 1907 XT 7 tháng 3, 1907 Heidelberg A. Kopff
629 Bernardina 1907 XU 7 tháng 3, 1907 Heidelberg A. Kopff
630 Euphemia 1907 XW 7 tháng 3, 1907 Heidelberg A. Kopff
631 Philippina 1907 YJ 21 tháng 3, 1907 Heidelberg A. Kopff
632 Pyrrha 1907 YX 5 tháng 4, 1907 Heidelberg A. Kopff
633 Zelima 1907 ZM 12 tháng 5, 1907 Heidelberg A. Kopff
634 Ute 1907 ZN 12 tháng 5, 1907 Heidelberg A. Kopff
635 Vundtia 1907 ZS 9 tháng 6, 1907 Heidelberg K. Lohnert
636 Erika 1907 XP 8 tháng 2, 1907 Taunton J. H. Metcalf
637 Chrysothemis 1907 YE 11 tháng 3, 1907 Taunton J. H. Metcalf
638 Moira 1907 ZQ 5 tháng 5, 1907 Taunton J. H. Metcalf
639 Latona 1907 ZT 19 tháng 7, 1907 Heidelberg K. Lohnert
640 Brambilla 1907 ZW 29 tháng 8, 1907 Heidelberg A. Kopff
641 Agnes 1907 ZX 8 tháng 9, 1907 Heidelberg M. F. Wolf
642 Clara 1907 ZY 8 tháng 9, 1907 Heidelberg M. F. Wolf
643 Scheherezade 1907 ZZ 8 tháng 9, 1907 Heidelberg A. Kopff
644 Cosima 1907 AA 7 tháng 9, 1907 Heidelberg A. Kopff
645 Agrippina 1907 AG 13 tháng 9, 1907 Taunton J. H. Metcalf
646 Kastalia 1907 AC 11 tháng 9, 1907 Heidelberg A. Kopff
647 Adelgunde 1907 AD 11 tháng 9, 1907 Heidelberg A. Kopff
648 Pippa 1907 AE 11 tháng 9, 1907 Heidelberg A. Kopff
649 Josefa 1907 AF 11 tháng 9, 1907 Heidelberg A. Kopff
650 Amalasuntha 1907 AM 4 tháng 10, 1907 Heidelberg A. Kopff
651 Antikleia 1907 AN 4 tháng 10, 1907 Heidelberg A. Kopff
652 Jubilatrix 1907 AU 4 tháng 11, 1907 Vienna J. Palisa
653 Berenike 1907 BK 27 tháng 11, 1907 Taunton J. H. Metcalf
654 Zelinda 1908 BM 4 tháng 1, 1908 Heidelberg A. Kopff
655 Briseïs 1907 BF 4 tháng 11, 1907 Taunton J. H. Metcalf
656 Beagle 1908 BU 22 tháng 1, 1908 Heidelberg A. Kopff
657 Gunlöd 1908 BV 23 tháng 1, 1908 Heidelberg A. Kopff
658 Asteria 1908 BW 23 tháng 1, 1908 Heidelberg A. Kopff
659 Nestor 1908 CS 23 tháng 3, 1908 Heidelberg M. F. Wolf
660 Crescentia 1908 CC 8 tháng 1, 1908 Taunton J. H. Metcalf
661 Cloelia 1908 CL 22 tháng 2, 1908 Taunton J. H. Metcalf
662 Newtonia 1908 CW 30 tháng 3, 1908 Taunton J. H. Metcalf
663 Gerlinde 1908 DG 24 tháng 6, 1908 Heidelberg A. Kopff
664 Judith 1908 DH 24 tháng 6, 1908 Heidelberg A. Kopff
665 Sabine 1908 DK 22 tháng 7, 1908 Heidelberg W. Lorenz
666 Desdemona 1908 DM 23 tháng 7, 1908 Heidelberg A. Kopff
667 Denise 1908 DN 23 tháng 7, 1908 Heidelberg A. Kopff
668 Dora 1908 DO 27 tháng 7, 1908 Heidelberg A. Kopff
669 Kypria 1908 DQ 20 tháng 8, 1908 Heidelberg A. Kopff
670 Ottegebe 1908 DR 20 tháng 8, 1908 Heidelberg A. Kopff
671 Carnegia 1908 DV 21 tháng 9, 1908 Vienna J. Palisa
672 Astarte 1908 DY 21 tháng 9, 1908 Heidelberg A. Kopff
673 Edda 1908 EA 20 tháng 9, 1908 Taunton J. H. Metcalf
674 Rachele 1908 EP 28 tháng 10, 1908 Heidelberg W. Lorenz
675 Ludmilla 1908 DU 30 tháng 8, 1908 Taunton J. H. Metcalf
676 Melitta 1909 FN 16 tháng 1, 1909 Greenwich P. Melotte
677 Aaltje 1909 FR 18 tháng 1, 1909 Heidelberg A. Kopff
678 Fredegundis 1909 FS 22 tháng 1, 1909 Heidelberg W. Lorenz
679 Pax 1909 FY 28 tháng 1, 1909 Heidelberg A. Kopff
680 Genoveva 1909 GW 22 tháng 4, 1909 Heidelberg A. Kopff
681 Gorgo 1909 GZ 13 tháng 5, 1909 Heidelberg A. Kopff
682 Hagar 1909 HA 17 tháng 6, 1909 Heidelberg A. Kopff
683 Lanzia 1909 HC 23 tháng 7, 1909 Heidelberg M. F. Wolf
684 Hildburg 1909 HD 8 tháng 8, 1909 Heidelberg A. Kopff
685 Hermia 1909 HE 12 tháng 8, 1909 Heidelberg W. Lorenz
686 Gersuind 1909 HF 15 tháng 8, 1909 Heidelberg A. Kopff
687 Tinette 1909 HG 16 tháng 8, 1909 Vienna J. Palisa
688 Melanie 1909 HH 25 tháng 8, 1909 Vienna J. Palisa
689 Zita 1909 HJ 12 tháng 9, 1909 Vienna J. Palisa
690 Wratislavia 1909 HZ 16 tháng 10, 1909 Taunton J. H. Metcalf
691 Lehigh 1909 JG 11 tháng 12, 1909 Taunton J. H. Metcalf
692 Hippodamia 1901 HD 5 tháng 11, 1901 Heidelberg M. F. Wolf, A. Kopff
693 Zerbinetta 1909 HN 21 tháng 9, 1909 Heidelberg A. Kopff
694 Ekard 1909 JA 7 tháng 11, 1909 Taunton J. H. Metcalf
695 Bella 1909 JB 7 tháng 11, 1909 Taunton J. H. Metcalf
696 Leonora 1910 JJ 10 tháng 1, 1910 Taunton J. H. Metcalf
697 Galilea 1910 JO 14 tháng 2, 1910 Heidelberg J. Helffrich
698 Ernestina 1910 JX 5 tháng 3, 1910 Heidelberg J. Helffrich
699 Hela 1910 KD 5 tháng 6, 1910 Heidelberg J. Helffrich
700 Auravictrix 1910 KE 5 tháng 6, 1910 Heidelberg J. Helffrich
701-800
701 Oriola 1910 KN 12 tháng 7, 1910 Heidelberg J. Helffrich
702 Alauda 1910 KQ 16 tháng 7, 1910 Heidelberg J. Helffrich
703 Noëmi 1910 KT 3 tháng 10, 1910 Vienna J. Palisa
704 Interamnia 1910 KU 2 tháng 10, 1910 Teramo V. Cerulli
705 Erminia 1910 KV 6 tháng 10, 1910 Heidelberg E. Ernst
706 Hirundo 1910 KX 9 tháng 10, 1910 Heidelberg J. Helffrich
707 Steina 1910 LD 22 tháng 12, 1910 Heidelberg M. F. Wolf
708 Raphaela 1911 LJ 3 tháng 2, 1911 Heidelberg J. Helffrich
709 Fringilla 1911 LK 3 tháng 2, 1911 Heidelberg J. Helffrich
710 Gertrud 1911 LM 28 tháng 2, 1911 Vienna J. Palisa
711 Marmulla 1911 LN 1 tháng 3, 1911 Vienna J. Palisa
712 Boliviana 1911 LO 19 tháng 3, 1911 Heidelberg M. F. Wolf
713 Luscinia 1911 LS 18 tháng 4, 1911 Heidelberg J. Helffrich
714 Ulula 1911 LW 18 tháng 5, 1911 Heidelberg J. Helffrich
715 Transvaalia 1911 LX 22 tháng 4, 1911 Johannesburg H. E. Wood
716 Berkeley 1911 MD 30 tháng 7, 1911 Vienna J. Palisa
717 Wisibada 1911 MJ 26 tháng 8, 1911 Heidelberg F. Kaiser
718 Erida 1911 MS 29 tháng 9, 1911 Vienna J. Palisa
719 Albert 1911 MT 3 tháng 10, 1911 Vienna J. Palisa
720 Bohlinia 1911 MW 18 tháng 10, 1911 Heidelberg F. Kaiser
721 Tabora 1911 MZ 18 tháng 10, 1911 Heidelberg F. Kaiser
722 Frieda 1911 NA 18 tháng 10, 1911 Vienna J. Palisa
723 Hammonia 1911 NB 21 tháng 10, 1911 Vienna J. Palisa
724 Hapag 1911 NC 21 tháng 10, 1911 Vienna J. Palisa
725 Amanda 1911 ND 21 tháng 10, 1911 Vienna J. Palisa
726 Joëlla 1911 NM 22 tháng 11, 1911 Winchester J. H. Metcalf
727 Nipponia 1912 NT 11 tháng 2, 1912 Heidelberg A. Massinger
728 Leonisis 1912 NU 16 tháng 2, 1912 Vienna J. Palisa
729 Watsonia 1912 OD 9 tháng 2, 1912 Winchester J. H. Metcalf
730 Athanasia 1912 OK 10 tháng 4, 1912 Vienna J. Palisa
731 Sorga 1912 OQ 15 tháng 4, 1912 Heidelberg A. Massinger
732 Tjilaki 1912 OR 15 tháng 4, 1912 Heidelberg A. Massinger
733 Mocia 1912 PF 16 tháng 9, 1912 Heidelberg M. F. Wolf
734 Benda 1912 PH 11 tháng 10, 1912 Vienna J. Palisa
735 Marghanna 1912 PY 9 tháng 12, 1912 Heidelberg H. Vogt
736 Harvard 1912 PZ 16 tháng 11, 1912 Winchester J. H. Metcalf
737 Arequipa 1912 QB 7 tháng 12, 1912 Winchester J. H. Metcalf
738 Alagasta 1913 QO 7 tháng 1, 1913 Heidelberg F. Kaiser
739 Mandeville 1913 QR 7 tháng 2, 1913 Winchester J. H. Metcalf
740 Cantabia 1913 QS 10 tháng 2, 1913 Winchester J. H. Metcalf
741 Botolphia 1913 QT 10 tháng 2, 1913 Winchester J. H. Metcalf
742 Edisona 1913 QU 23 tháng 2, 1913 Heidelberg F. Kaiser
743 Eugenisis 1913 QV 25 tháng 2, 1913 Heidelberg F. Kaiser
744 Aguntina 1913 QW 26 tháng 2, 1913 Vienna J. Rheden
745 Mauritia 1913 QX 1 tháng 3, 1913 Heidelberg F. Kaiser
746 Marlu 1913 QY 1 tháng 3, 1913 Heidelberg F. Kaiser
747 Winchester 1913 QZ 7 tháng 3, 1913 Winchester J. H. Metcalf
748 Simeïsa 1913 RD 14 tháng 3, 1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
749 Malzovia 1913 RF 5 tháng 4, 1913 Crimea-Simeis S. Beljavskij
750 Oskar 1913 RG 28 tháng 4, 1913 Vienna J. Palisa
751 Faïna 1913 RK 28 tháng 4, 1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
752 Sulamitis 1913 RL 30 tháng 4, 1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
753 Tiflis 1913 RM 30 tháng 4, 1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
754 Malabar 1906 UT 22 tháng 8, 1906 Heidelberg A. Kopff
755 Quintilla 1908 CZ 6 tháng 4, 1908 Taunton J. H. Metcalf
756 Lilliana 1908 DC 26 tháng 4, 1908 Taunton J. H. Metcalf
757 Portlandia 1908 EJ 30 tháng 9, 1908 Taunton J. H. Metcalf
758 Mancunia 1912 PE 18 tháng 5, 1912 Johannesburg H. E. Wood
759 Vinifera 1913 SJ 26 tháng 8, 1913 Heidelberg F. Kaiser
760 Massinga 1913 SL 28 tháng 8, 1913 Heidelberg F. Kaiser
761 Brendelia 1913 SO 8 tháng 9, 1913 Heidelberg F. Kaiser
762 Pulcova 1913 SQ 3 tháng 9, 1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
763 Cupido 1913 ST 25 tháng 9, 1913 Heidelberg F. Kaiser
764 Gedania 1913 SU 16 tháng 9, 1913 Heidelberg F. Kaiser
765 Mattiaca 1913 SV 16 tháng 9, 1913 Heidelberg F. Kaiser
766 Moguntia 1913 SW 29 tháng 9, 1913 Heidelberg F. Kaiser
767 Bondia 1913 SX 23 tháng 9, 1913 Winchester J. H. Metcalf
768 Struveana 1913 SZ 4 tháng 10, 1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
769 Tatjana 1913 TA 6 tháng 10, 1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
770 Bali 1913 TE 31 tháng 10, 1913 Heidelberg A. Massinger
771 Libera 1913 TO 21 tháng 11, 1913 Vienna J. Rheden
772 Tanete 1913 TR 19 tháng 12, 1913 Heidelberg A. Massinger
773 Irmintraud 1913 TV 22 tháng 12, 1913 Heidelberg F. Kaiser
774 Armor 1913 TW 19 tháng 12, 1913 Paris C. le Morvan
775 Lumière 1914 TX 6 tháng 1, 1914 Nice J. Lagrula
776 Berbericia 1914 TY 24 tháng 1, 1914 Heidelberg A. Massinger
777 Gutemberga 1914 TZ 24 tháng 1, 1914 Heidelberg F. Kaiser
778 Theobalda 1914 UA 25 tháng 1, 1914 Heidelberg F. Kaiser
779 Nina 1914 UB 25 tháng 1, 1914 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
780 Armenia 1914 UC 25 tháng 1, 1914 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
781 Kartvelia 1914 UF 25 tháng 1, 1914 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
782 Montefiore 1914 UK 18 tháng 3, 1914 Vienna J. Palisa
783 Nora 1914 UL 18 tháng 3, 1914 Vienna J. Palisa
784 Pickeringia 1914 UM 20 tháng 3, 1914 Winchester J. H. Metcalf
785 Zwetana 1914 UN 30 tháng 3, 1914 Heidelberg A. Massinger
786 Bredichina 1914 UO 20 tháng 4, 1914 Heidelberg F. Kaiser
787 Moskva 1914 UQ 20 tháng 4, 1914 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
788 Hohensteina 1914 UR 28 tháng 4, 1914 Heidelberg F. Kaiser
789 Lena 1914 UU 24 tháng 6, 1914 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
790 Pretoria 1912 NW 16 tháng 1, 1912 Johannesburg H. E. Wood
791 Ani 1914 UV 29 tháng 6, 1914 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
792 Metcalfia 1907 ZC 20 tháng 3, 1907 Taunton J. H. Metcalf
793 Arizona 1907 ZD 9 tháng 4, 1907 Flagstaff P. Lowell
794 Irenaea 1914 VB 27 tháng 8, 1914 Vienna J. Palisa
795 Fini 1914 VE 16 tháng 9, 1914 Vienna J. Palisa
796 Sarita 1914 VH 15 tháng 10, 1914 Heidelberg K. Reinmuth
797 Montana 1914 VR 17 tháng 11, 1914 Hamburg-Bergedorf H. Thiele
798 Ruth 1914 VT 21 tháng 11, 1914 Heidelberg M. F. Wolf
799 Gudula 1915 WO 9 tháng 3, 1915 Heidelberg K. Reinmuth
800 Kressmannia 1915 WP 20 tháng 3, 1915 Heidelberg M. F. Wolf
801-900
801 Helwerthia 1915 WQ 20 tháng 3, 1915 Heidelberg M. F. Wolf
802 Epyaxa 1915 WR 20 tháng 3, 1915 Heidelberg M. F. Wolf
803 Picka 1915 WS 21 tháng 3, 1915 Vienna J. Palisa
804 Hispania 1915 WT 20 tháng 3, 1915 Barcelona J. Comas Solá
805 Hormuthia 1915 WW 17 tháng 4, 1915 Heidelberg M. F. Wolf
806 Gyldenia 1915 WX 18 tháng 4, 1915 Heidelberg M. F. Wolf
807 Ceraskia 1915 WY 18 tháng 4, 1915 Heidelberg M. F. Wolf
808 Merxia 1901 GY 11 tháng 10, 1901 Heidelberg L. Carnera
809 Lundia 1915 XP 11 tháng 8, 1915 Heidelberg M. F. Wolf
810 Atossa 1915 XQ 8 tháng 9, 1915 Heidelberg M. F. Wolf
811 Nauheima 1915 XR 8 tháng 9, 1915 Heidelberg M. F. Wolf
812 Adele 1915 XV 8 tháng 9, 1915 Crimea-Simeis S. Beljavskij
813 Baumeia 1915 YR 28 tháng 11, 1915 Heidelberg M. F. Wolf
814 Tauris 1916 YT 2 tháng 1, 1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
815 Coppelia 1916 YU 2 tháng 2, 1916 Heidelberg M. F. Wolf
816 Juliana 1916 YV 8 tháng 2, 1916 Heidelberg M. F. Wolf
817 Annika 1916 YW 6 tháng 2, 1916 Heidelberg M. F. Wolf
818 Kapteynia 1916 YZ 21 tháng 2, 1916 Heidelberg M. F. Wolf
819 Barnardiana 1916 ZA 3 tháng 3, 1916 Heidelberg M. F. Wolf
820 Adriana 1916 ZB 30 tháng 3, 1916 Heidelberg M. F. Wolf
821 Fanny 1916 ZC 31 tháng 3, 1916 Heidelberg M. F. Wolf
822 Lalage 1916 ZD 31 tháng 3, 1916 Heidelberg M. F. Wolf
823 Sisigambis 1916 ZG 31 tháng 3, 1916 Heidelberg M. F. Wolf
824 Anastasia 1916 ZH 25 tháng 3, 1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
825 Tanina 1916 ZL 27 tháng 3, 1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
826 Henrika 1916 ZO 28 tháng 4, 1916 Heidelberg M. F. Wolf
827 Wolfiana 1916 ZW 29 tháng 8, 1916 Vienna J. Palisa
828 Lindemannia 1916 ZX 29 tháng 8, 1916 Vienna J. Palisa
829 Academia 1916 ZY 25 tháng 8, 1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
830 Petropolitana 1916 ZZ 25 tháng 8, 1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
831 Stateira 1916 AA 20 tháng 9, 1916 Heidelberg M. F. Wolf
832 Karin 1916 AB 20 tháng 9, 1916 Heidelberg M. F. Wolf
833 Monica 1916 AC 20 tháng 9, 1916 Heidelberg M. F. Wolf
834 Burnhamia 1916 AD 20 tháng 9, 1916 Heidelberg M. F. Wolf
835 Olivia 1916 AE 23 tháng 9, 1916 Heidelberg M. F. Wolf
836 Jole 1916 AF 23 tháng 9, 1916 Heidelberg M. F. Wolf
837 Schwarzschilda 1916 AG 23 tháng 9, 1916 Heidelberg M. F. Wolf
838 Seraphina 1916 AH 24 tháng 9, 1916 Heidelberg M. F. Wolf
839 Valborg 1916 AJ 24 tháng 9, 1916 Heidelberg M. F. Wolf
840 Zenobia 1916 AK 25 tháng 9, 1916 Heidelberg M. F. Wolf
841 Arabella 1916 AL 1 tháng 10, 1916 Heidelberg M. F. Wolf
842 Kerstin 1916 AM 1 tháng 10, 1916 Heidelberg M. F. Wolf
843 Nicolaia 1916 AN 30 tháng 9, 1916 Hamburg-Bergedorf H. Thiele
844 Leontina 1916 AP 1 tháng 10, 1916 Vienna J. Rheden
845 Naëma 1916 AS 16 tháng 11, 1916 Heidelberg M. F. Wolf
846 Lipperta 1916 AT 16 tháng 11, 1916 Hamburg-Bergedorf K. Gyllenberg
847 Agnia 1915 XX 2 tháng 9, 1915 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
848 Inna 1915 XS 5 tháng 9, 1915 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
849 Ara 1912 NY 9 tháng 2, 1912 Crimea-Simeis S. Beljavskij
850 Altona 1916 S24 27 tháng 3, 1916 Crimea-Simeis S. Beljavskij
851 Zeissia 1916 S26 2 tháng 4, 1916 Crimea-Simeis S. Beljavskij
852 Wladilena 1916 S27 2 tháng 4, 1916 Crimea-Simeis S. Beljavskij
853 Nansenia 1916 S28 2 tháng 4, 1916 Crimea-Simeis S. Beljavskij
854 Frostia 1916 S29 3 tháng 4, 1916 Crimea-Simeis S. Beljavskij
855 Newcombia 1916 ZP 3 tháng 4, 1916 Crimea-Simeis S. Beljavskij
856 Backlunda 1916 S30 3 tháng 4, 1916 Crimea-Simeis S. Beljavskij
857 Glasenappia 1916 S33 6 tháng 4, 1916 Crimea-Simeis S. Beljavskij
858 El Djezaïr 1916 a 26 tháng 5, 1916 Algiers F. Sy
859 Bouzaréah 1916 c 2 tháng 10, 1916 Algiers F. Sy
860 Ursina 1917 BD 22 tháng 1, 1917 Heidelberg M. F. Wolf
861 Aïda 1917 BE 22 tháng 1, 1917 Heidelberg M. F. Wolf
862 Franzia 1917 BF 28 tháng 1, 1917 Heidelberg M. F. Wolf
863 Benkoela 1917 BH 9 tháng 2, 1917 Heidelberg M. F. Wolf
864 Aase A921 SB 30 tháng 9, 1921 Heidelberg K. Reinmuth
865 Zubaida 1917 BO 15 tháng 2, 1917 Heidelberg M. F. Wolf
866 Fatme 1917 BQ 25 tháng 2, 1917 Heidelberg M. F. Wolf
867 Kovacia 1917 BS 25 tháng 2, 1917 Vienna J. Palisa
868 Lova 1917 BU 26 tháng 4, 1917 Heidelberg M. F. Wolf
869 Mellena 1917 BV 9 tháng 5, 1917 Hamburg-Bergedorf R. Schorr
870 Manto 1917 BX 12 tháng 5, 1917 Heidelberg M. F. Wolf
871 Amneris 1917 BY 14 tháng 5, 1917 Heidelberg M. F. Wolf
872 Holda 1917 BZ 21 tháng 5, 1917 Heidelberg M. F. Wolf
873 Mechthild 1917 CA 21 tháng 5, 1917 Heidelberg M. F. Wolf
874 Rotraut 1917 CC 25 tháng 5, 1917 Heidelberg M. F. Wolf
875 Nymphe 1917 CF 19 tháng 5, 1917 Heidelberg M. F. Wolf
876 Scott 1917 CH 20 tháng 6, 1917 Vienna J. Palisa
877 Walküre 1915 S7 13 tháng 9, 1915 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
878 Mildred 1916 f 6 tháng 9, 1916 Mount Wilson S. B. Nicholson
879 Ricarda 1917 CJ 22 tháng 7, 1917 Heidelberg M. F. Wolf
880 Herba 1917 CK 22 tháng 7, 1917 Heidelberg M. F. Wolf
881 Athene 1917 CL 22 tháng 7, 1917 Heidelberg M. F. Wolf
882 Swetlana 1917 CM 15 tháng 8, 1917 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
883 Matterania 1917 CP 14 tháng 9, 1917 Heidelberg M. F. Wolf
884 Priamus 1917 CQ 22 tháng 9, 1917 Heidelberg M. F. Wolf
885 Ulrike 1917 CX 23 tháng 9, 1917 Crimea-Simeis S. Beljavskij
886 Washingtonia 1917 b 16 tháng 11, 1917 Washington G. H. Peters
887 Alinda 1918 DB 3 tháng 1, 1918 Heidelberg M. F. Wolf
888 Parysatis 1918 DC 2 tháng 2, 1918 Heidelberg M. F. Wolf
889 Erynia 1918 DG 5 tháng 3, 1918 Heidelberg M. F. Wolf
890 Waltraut 1918 DK 11 tháng 3, 1918 Heidelberg M. F. Wolf
891 Gunhild 1918 DQ 17 tháng 5, 1918 Heidelberg M. F. Wolf
892 Seeligeria 1918 DR 31 tháng 5, 1918 Heidelberg M. F. Wolf
893 Leopoldina 1918 DS 31 tháng 5, 1918 Heidelberg M. F. Wolf
894 Erda 1918 DT 4 tháng 6, 1918 Heidelberg M. F. Wolf
895 Helio 1918 DU 11 tháng 7, 1918 Heidelberg M. F. Wolf
896 Sphinx 1918 DV 1 tháng 8, 1918 Heidelberg M. F. Wolf
897 Lysistrata 1918 DZ 3 tháng 8, 1918 Heidelberg M. F. Wolf
898 Hildegard 1918 EA 3 tháng 8, 1918 Heidelberg M. F. Wolf
899 Jokaste 1918 EB 3 tháng 8, 1918 Heidelberg M. F. Wolf
900 Rosalinde 1918 EC 10 tháng 8, 1918 Heidelberg M. F. Wolf
901-1000
901 Brunsia 19 EE 30 tháng 8, 1918 Heidelberg M. F. Wolf
902 Probitas 1918 EJ 3 tháng 9, 1918 Vienna J. Palisa
903 Nealley 1918 EM 13 tháng 9, 1918 Vienna J. Palisa
904 Rockefellia 1918 EO 29 tháng 10, 1918 Heidelberg M. F. Wolf
905 Universitas 1918 ES 30 tháng 10, 1918 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann
906 Repsolda 1918 ET 30 tháng 10, 1918 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann
907 Rhoda 1918 EU 12 tháng 11, 1918 Heidelberg M. F. Wolf
908 Buda 1918 EX 30 tháng 11, 1918 Heidelberg M. F. Wolf
909 Ulla 1919 FA 7 tháng 2, 1919 Heidelberg K. Reinmuth
910 Anneliese 1919 FB 1 tháng 3, 1919 Heidelberg K. Reinmuth
911 Agamemnon 1919 FD 19 tháng 3, 1919 Heidelberg K. Reinmuth
912 Maritima 1919 FJ 27 tháng 4, 1919 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann
913 Otila 1919 FL 19 tháng 5, 1919 Heidelberg K. Reinmuth
914 Palisana 1919 FN 4 tháng 7, 1919 Heidelberg M. F. Wolf
915 Cosette 1918 b 14 tháng 12, 1918 Algiers F. Gonnessiat
916 America 1915 S1 7 tháng 8, 1915 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
917 Lyka 1915 S4 5 tháng 9, 1915 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
918 Itha 1919 FR 22 tháng 8, 1919 Heidelberg K. Reinmuth
919 Ilsebill 1918 EQ 30 tháng 10, 1918 Heidelberg M. F. Wolf
920 Rogeria 1919 FT 1 tháng 9, 1919 Heidelberg K. Reinmuth
921 Jovita 1919 FV 4 tháng 9, 1919 Heidelberg K. Reinmuth
922 Schlutia 1919 FW 18 tháng 9, 1919 Heidelberg K. Reinmuth
923 Herluga 1919 GB 30 tháng 9, 1919 Heidelberg K. Reinmuth
924 Toni 1919 GC 20 tháng 10, 1919 Heidelberg K. Reinmuth
925 Alphonsina 1920 GM 13 tháng 1, 1920 Barcelona J. Comas Solá
926 Imhilde 1920 GN 15 tháng 2, 1920 Heidelberg K. Reinmuth
927 Ratisbona 1920 GO 16 tháng 2, 1920 Heidelberg M. F. Wolf
928 Hildrun 1920 GP 23 tháng 2, 1920 Heidelberg K. Reinmuth
929 Algunde 1920 GR 10 tháng 3, 1920 Heidelberg K. Reinmuth
930 Westphalia 1920 GS 10 tháng 3, 1920 Hamburg-Bergedorf W. Baade
931 Whittemora 1920 GU 19 tháng 3, 1920 Algiers F. Gonnessiat
932 Hooveria 1920 GV 23 tháng 3, 1920 Vienna J. Palisa
933 Susi 1927 CH 10 tháng 2, 1927 Heidelberg K. Reinmuth
934 Thüringia 1920 HK 15 tháng 8, 1920 Hamburg-Bergedorf W. Baade
935 Clivia 1920 HM 7 tháng 9, 1920 Heidelberg K. Reinmuth
936 Kunigunde 1920 HN 8 tháng 9, 1920 Heidelberg K. Reinmuth
937 Bethgea 1920 HO 12 tháng 9, 1920 Heidelberg K. Reinmuth
938 Chlosinde 1920 HQ 9 tháng 9, 1920 Heidelberg K. Reinmuth
939 Isberga 1920 HR 4 tháng 10, 1920 Heidelberg K. Reinmuth
940 Kordula 1920 HT 10 tháng 10, 1920 Heidelberg K. Reinmuth
941 Murray 1920 HV 10 tháng 10, 1920 Vienna J. Palisa
942 Romilda 1920 HW 11 tháng 10, 1920 Heidelberg K. Reinmuth
943 Begonia 1920 HX 20 tháng 10, 1920 Heidelberg K. Reinmuth
944 Hidalgo 1920 HZ 31 tháng 10, 1920 Hamburg-Bergedorf W. Baade
945 Barcelona 1921 JB 3 tháng 2, 1921 Barcelona J. Comas Solá
946 Poësia 1921 JC 11 tháng 2, 1921 Heidelberg M. F. Wolf
947 Monterosa 1921 JD 8 tháng 2, 1921 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann
948 Jucunda 1921 JE 3 tháng 3, 1921 Heidelberg K. Reinmuth
949 Hel 1921 JK 11 tháng 3, 1921 Heidelberg M. F. Wolf
950 Ahrensa 1921 JP 1 tháng 4, 1921 Heidelberg K. Reinmuth
951 Gaspra 1916 S45 30 tháng 7, 1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
952 Caia 1916 S61 27 tháng 10, 1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
953 Painleva 1921 JT 29 tháng 4, 1921 Algiers B. Jekhovsky
954 Li 1921 JU 4 tháng 8, 1921 Heidelberg K. Reinmuth
955 Alstede 1921 JV 5 tháng 8, 1921 Heidelberg K. Reinmuth
956 Elisa 1921 JW 8 tháng 8, 1921 Heidelberg K. Reinmuth
957 Camelia 1921 JX 7 tháng 9, 1921 Heidelberg K. Reinmuth
958 Asplinda 1921 KC 28 tháng 9, 1921 Heidelberg K. Reinmuth
959 Arne 1921 KF 30 tháng 9, 1921 Heidelberg K. Reinmuth
960 Birgit 1921 KH 1 tháng 10, 1921 Heidelberg K. Reinmuth
961 Gunnie 1921 KM 10 tháng 10, 1921 Heidelberg K. Reinmuth
962 Aslög 1921 KP 25 tháng 10, 1921 Heidelberg K. Reinmuth
963 Iduberga 1921 KR 16 tháng 10, 1921 Heidelberg K. Reinmuth
964 Subamara 1921 KS 27 tháng 10, 1921 Vienna J. Palisa
965 Angelica 1921 KT 4 tháng 11, 1921 La Plata Observatory J. Hartmann
966 Muschi 1921 KU 9 tháng 11, 1921 Hamburg-Bergedorf W. Baade
967 Helionape 1921 KV 9 tháng 11, 1921 Hamburg-Bergedorf W. Baade
968 Petunia 1921 KW 24 tháng 11, 1921 Heidelberg K. Reinmuth
969 Leocadia 1921 KZ 5 tháng 11, 1921 Crimea-Simeis S. Beljavskij
970 Primula 1921 LB 29 tháng 11, 1921 Heidelberg K. Reinmuth
971 Alsatia 1921 LF 23 tháng 11, 1921 Nice A. Schaumasse
972 Cohnia 1922 LK 18 tháng 1, 1922 Heidelberg M. F. Wolf
973 Aralia 1922 LR 18 tháng 3, 1922 Heidelberg K. Reinmuth
974 Lioba 1922 LS 18 tháng 3, 1922 Heidelberg K. Reinmuth
975 Perseverantia 1922 LT 27 tháng 3, 1922 Vienna J. Palisa
976 Benjamina 1922 LU 27 tháng 3, 1922 Algiers B. Jekhovsky
977 Philippa 1922 LV 6 tháng 4, 1922 Algiers B. Jekhovsky
978 Aidamina 1922 LY 18 tháng 5, 1922 Crimea-Simeis S. Beljavskij
979 Ilsewa 1922 MC 29 tháng 6, 1922 Heidelberg K. Reinmuth
980 Anacostia 1921 W19 21 tháng 11, 1921 Washington G. H. Peters
981 Martina 1917 S92 23 tháng 9, 1917 Crimea-Simeis S. Beljavskij
982 Franklina 1922 MD 21 tháng 5, 1922 Johannesburg H. E. Wood
983 Gunila 1922 ME 30 tháng 7, 1922 Heidelberg K. Reinmuth
984 Gretia 1922 MH 27 tháng 8, 1922 Heidelberg K. Reinmuth
985 Rosina 1922 MO 14 tháng 10, 1922 Heidelberg K. Reinmuth
986 Amelia 1922 MQ 19 tháng 10, 1922 Barcelona J. Comas Solá
987 Wallia 1922 MR 23 tháng 10, 1922 Heidelberg K. Reinmuth
988 Appella 1922 MT 10 tháng 11, 1922 Algiers B. Jekhovsky
989 Schwassmannia 1922 MW 18 tháng 11, 1922 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann
990 Yerkes 1922 MZ 23 tháng 11, 1922 Williams Bay G. Van Biesbroeck
991 McDonalda 1922 NB 24 tháng 10, 1922 Williams Bay O. Struve
992 Swasey 1922 ND 14 tháng 11, 1922 Williams Bay O. Struve
993 Moultona 1923 NJ 12 tháng 1, 1923 Williams Bay G. Van Biesbroeck
994 Otthild 1923 NL 18 tháng 3, 1923 Heidelberg K. Reinmuth
995 Sternberga 1923 NP 8 tháng 6, 1923 Crimea-Simeis S. Beljavskij
996 Hilaritas 1923 NM 21 tháng 3, 1923 Vienna J. Palisa
997 Priska 1923 NR 12 tháng 7, 1923 Heidelberg K. Reinmuth
998 Bodea 1923 NU 6 tháng 8, 1923 Heidelberg K. Reinmuth
999 Zachia 1923 NW 9 tháng 8, 1923 Heidelberg K. Reinmuth
1000 Piazzia 1923 NZ 12 tháng 8, 1923 Heidelberg K. Reinmuth

 

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 9:52 Sáng ngày 07/01/2017