Dị bản

Dị bản là những văn bản khác với bản chính được dùng để tham khảo trong khi nghiên cứu, khảo sát tác phẩm văn học hoặc chuẩn bị xuất bản.

Trong văn học truyền miệng, có những chỗ khác biệt, xê dịch về câu chữ, chi tiết ở cùng một tác phẩm đã tạo ra các dị bản về tác phẩm đó.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 10:47 Sáng ngày 13/04/2017