Di cảo

Di cảo là Bản tháo chưa cổng bố, tác giả để lại sau khi qua đời.

Bảo vệ di cảo văn chương cách nào?

Chưa có cơ quan chức năng nào ở Việt Nam chịu trách nhiệm bảo vệ các di cảo, thư tịch, bản thảo chép tay cho dù số lượng công việc khổng lồ này mỗi năm thêm chồng chất.

Hội Nhà văn Việt Nam cũng từng có ý tưởng thành lập một trung tâm nghiên cứu, bảo vệ di cảo nhưng chưa thể trở thành hiện thực. PGS-TS Nguyễn Đăng Điệp, Viện Văn học Việt Nam, cho rằng ở Việt Nam hiện chưa có biện pháp nghiệp vụ để xác định sự thật quanh các bản thảo, bút tích, di cảo. Phương pháp so sánh đối chiếu, nhận diện chỉ là biện pháp đầu tiên khi tiếp xúc với văn bản và vẫn cần các cơ quan chức năng, chẳng hạn như Cục Lưu trữ quốc gia, vào cuộc để bảo vệ và có văn bản xác minh chính xác cho mỗi di cảo.

di cao

Các tập thơ của cố thi sĩ được gia đình bảo quản, lưu giữ

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 10:48 Sáng ngày 13/04/2017