Dịch thuật văn học

Dịch thuật văn học (tiếng Pháp: traduction) là một dạng thức sáng tác văn học đảm nhiệm chức năng chuyển tác phẩm viết bằng một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác.

Giữa điểm xuất phát và kết quả của sáng tác dịch thuật là cả một quá trình phức tạp nhằm thể hiện lại diện mạo hình tượng đời sống ở tác phẩm được dịch thuật. Sự phụ thuộc vào đối tượng dịch thuật là nét đặc thù của dịch thuật văn học theo ý nghĩa chặt chẽ của khái niệm này, bởi vậy, các dạng thức phóng tác, phỏng dịch,… không thuộc phạm vi dịch thuật văn học.

Chỉ đến giai đoạn trưởng thành, ở một nền văn học dân tộc mới xuất hiện dịch thuật văn học và văn học dịch như một bộ phận hợp thành của nó, đối với đội ngũ dịch giả chuyên nghiệp như một kiểu nhà văn riêng biệt, hoạt động dịch thuật văn học của họ trở thành chiếc cầu nối giữa các nền văn hoá, văn học.

Những quan điểm và khuynh hướng dịch thuật văn học khác nhau, tựu trung nhấn mạnh một trong hai định hướng : hoặc ưu tiên cho việc bám sát tối đa tác phẩm nguyên bản, hoặc ưu tiên cho sự tiếp nhận của độc giả nước mình.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 10:47 Sáng ngày 13/04/2017