Diễn ca

Diễn ca là thể loại văn vần dùng để biểu hiện một nội dung thường là không đặc trưng cho thơ ca nhằm mục đích truyền bá các tư tưởng dưới hình thức dễ nhớ, dễ thuộc.

Dựa vào đề tài có thể phân ra các loại, như diễn ca lịch sử chẳng hạn, Thiên Nam ngữ lục (khuyết danh), Đại Nam quốc sử diễn ca (Lê Ngô Cát, Phạm Đình Toái), Lịch sử nước ta (Hổ Chí Minh); diễn ca luân lí như Gia huấn ca (Lí Văn Phức) ; diễn ca các tư tưởng cách mạng như Bài ca Á tế Á, Đề tỉnh quốc dân ca,…

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 10:46 Sáng ngày 13/04/2017