Đoạn thơ

Đoạn thơ (tiếng Pháp : Strophe) là một tâp hợp của những câu thơ, biểu thị một ý hoàn chỉnh. Sự phân đoạn một bài thơ chủ yếu dựa vào ý chứ không lệ thuộc vào vần, nhịp, cú pháp, ngữ điệu như đối với khổ thơ.

Một đoạn thơ có thể bao gồm nhiều khổ thơ, song cũng có khi trùng với khổ thơ. Số lượng câu thơ trong một đoạn không hạn định.

Bài thơ có thể bao gồm nhiều đoạn. Số lượng đoạn trong mỗi bài rất khác nhau. Những bài thơ ngắn nhìn chung không thể phân đoạn (thơ tứ tuyệt chẳng hạn).

Việc phân đoạn dựa vào ý thơ là một yếu tố không xác định nên thường cho những kết quả không hoàn toàn giống nhau giữa các nhà nghiên cứu. Ví dụ : bài Mẹ Tơm của Tố Hữu có bốn câu đầu có thể đứng riêng thành một đoạn :

Tôi lại về quê mẹ nuôi xưa

Một buổi trưa, nắng dài bãi cát

Gió lộng xôn xao, sóng biển đu đưa

Mát rượi lòng ta ngân nga tiếng hát…

Song cũng có nhà nghiên cứu nhập khổ thơ này vào cùng với các khổ tiếp theo thành một đoạn gọi là đoạn Trên đường về.

Ý thơ có nhiều cấp độ thì đoạn thơ cũng có nhiều cấp độ. Một đoạn thơ lớn bao gồm những đoạn nhỏ hơn.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 10:36 Sáng ngày 13/04/2017