Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng là tên gọi chung của hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị. Hai bà là những anh hùng dân tộc của Việt Nam, có công dẹp tan quân Hán.

Năm 40, vì để trả nợ nước, thù giết chồng, Hai Bà Trưng nổi dậy chiến đấu chống quân xâm lược. Sau khi đánh cho Tô Định phải bỏ chạy về Nam Hải, Trưng Trắc tự xưng làm vua, gọi là Trưng Nữ Vương. Năm 41, nhà Hán thấy Trưng Trắc xưng vương bèn cho quân tiến vào xâm lược. Nhận thấy tình thế bất lợi, Hai Bà Trưng cho lui quân về Cấm Khê. Đến năm 43, Hai Bà Trưng bị thất bại và nhảy sông tự tử. Hai Bà Trưng được đánh giá rất cao trong lịch sử Việt Nam. Vì mang thân phận phụ nữ trong thời kỳ phong kiến là một khó khăn rất lớn thế mà Hai Bà Trưng lại có thể tập hợp lực lượng chiến đấu chống quân xâm lược.

Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng

Đền thờ Hai Bà Trưng hiện nay đặt tại Hà Nội. Tên tuổi của Hai Bà Trưng được đặt cho các trường học, tên đường tại nhiều thành phố của Việt Nam.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 10:15 Sáng ngày 28/04/2016