Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh (1890-1969) có tên thật là Nguyễn Sinh Cung, sinh ra tại Nghệ An. Ông là chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa giai đoạn 1945-1969. Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ được mọi người dân Việt Nam và cả người nước ngoài yêu mến, kính trọng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh có cha là nhà nho Nguyễn Sinh Sắc, ông từng học tại Quốc học Huế và đến năm 1910 thì vào Phan Thiết dạy chữ. Hồ Chí Minh rất tôn trọng các vị Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh nhưng không ủng hộ con đường cứu nước của những vị này. Cho nên vào năm 1911, Hồ Chí Minh lên đường sang nước ngoài để tìm cách giải phóng cho người dân Việt Nam.

Một mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh lả khi ông tình cờ đọc được Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa do Lenin soạn vào năm 1920. Hồ Chí Minh đã đi đến nhiều nước phương Tây, Trung Quốc, Thái Lan,…tại mỗi nơi ông đều dùng một tên khác nhau để hoạt động.

Hồ Chí Minh thành lập Đảng cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc. Đến ngày 28/1/1941, Hồ Chí Minh trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ngày 2/9/1945, Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập Việt Nam, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Hồ Chí Minh qua đời vào ngày 2/9/1969 tại Hà Nội.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 3:42 Chiều ngày 08/07/2016