Hoán dụ

Hoán dụ (tiếng Pháp : métonymie ; tiếng Anh : metonymy) là phương thức chuyển nghĩa tu từ, trong đó, đối tượng này được gọi bằng từ vốn chỉ một đối tượng khác nhờ một quan hệ lôgic, vật chất, lịch sử hay thói quen đã liên kết hai đối tượng lại. Ví dụ :

Áo chàm đưa buổi phân li
Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay

(Tố Hữu, Việt Bắc)

Nếu ẩn dụ dựa trên những mối liên hệ giống nhau, thì hoán dụ dựa trên những mối liên hệ gần nhau của các đối tượng, sự vật.

Những đặc điểm nghệ thuật của hoán dụ thể hiện bút pháp sáng tạo, phong cách văn học của nhà văn và đặc trưng văn hoá của mỗi dân tộc.

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 10:18 Sáng ngày 13/04/2017