Hồi (văn học)

Hồi (tiếng Pháp : acte) là những phần được chia ra trong một vở kịch, về hình thức sân khấu, được đánh giá bằng việc hạ màn để khán giả giải lao và để thay đổi trang trí, về nội dung, là thể hiện xong một bước ngoặc lớn của vở kịch. Vì vậy một hồi bao giờ cũng có sự biến quan trọng làm trang tâm.

Kịch của Hi Lạp cổ đại chưa biết đến việc phân chia vở kịch thành hồi, vì sự có mặt thường xuyên trên sân khấu của đội đồng ca. Do đó kịch chỉ được tiến hành một mạch từ đầu dến cuối và được phân thành từng đoạn đối thoại của diễn viên xen lẫn giữa những khúc ca trữ tình của đội đồng ca.

Thuật ngữ hồi chỉ xuất hiện từ thời La Mã cổ dại, nhưng danh từ này chỉ dành cho loại tác phẩm kịch nói chung. Về sau, thuật ngữ này mới được sử dụng theo nghĩa hiện nay. Vào thời kì chủ nghĩa cổ điển, quy phạm thi ca đề ra mỗi vở kịch phải được xây dựng thành năm hồi. Với các phương pháp sáng tác khác, số hồi của mỗi vở kịch không hạn định nghiêm ngặt như thế.

Mỗi hồi lại chia thành nhiều lớp .

Chuyên mục: Văn hóaVăn học. Thẻ: Thuật ngữ văn học.
* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 11:36 Sáng ngày 13/04/2017