Johann Elert Bode

Johann Elert Bode
Nhà thiên văn

Johann Elert Bode

Thông tin nhân vật
Sinh 19 tháng 1 năm 1747
  Hamburg, cờ đức Đức
Mất 23 tháng 11 năm 1826 (79 tuổi)
Ngành Thiên văn học

Johann Elert Bode (19/1/1747 – 23/11/1826) Nhà thiên văn Đức. Sinh ở Hamburg, Đức, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Berlin, là giám đốc đài thiên văn Berlin từ 1786. 1772 đưa ra quy tắc tính khoảng cách từ các hành tinh đến Mặt Trời (trước I.D. Tixius) mà hiện nay được gọi là “quy tắc Tixius – Bode” : Nếu như thứ tự các hành tinh từ Mặt Trời ra xa (Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa…) được viết theo các số tương ứng n = -∞, 0,1,2,3,4,5 thì khoảng cách tới Mặt Trời của chúng là A = (0,4 + 0,3 . 2n) đơn vị thiên văn. Ông đã cho xuất bản “Bản đồ bầu trời” (1778) có chứa 17240 ngôi sao, đề nghị đặt tên hành tinh phát hiện năm 1781 là Sao Thiên Vương. Ông còn là viện sĩ của các Viện Hàn lâm Khoa học Petecbua, Stocholm, Copenhagen và Gettingen.

* Bài viết này được sửa đổi lần cuối vào lúc 9:04 Chiều ngày 24/04/2017